Vi løser utfordringer som betyr noe

Vårt samfunnsoppdrag er å bidra til bærekraftig samfunnsutvikling gjennom bedre prosjekter, virksomhetsutvikling og transformasjon.

Økt satsing på Digital Transformasjon i Metier OEC

Økt satsing på Digital Transformasjon i Metier OEC

Digital transformasjon berører sentrale områder av en bedrift - alt fra mål og strategi, organisering og samhandling til kultur og leveranseformer med fokus på kunde- og brukerverdi. I en verden preget av stadig digital utvikling og data som kunnskapsdriver, må...

Bekkelaget renseanlegg: Oslos største miljøprosjekt

Bekkelaget renseanlegg: Oslos største miljøprosjekt

Oslo er en av de raskest voksende hovedstedene i Europa. For at Oslofjorden skal bli renere tok Oslo kommune, Vann- og avløpsetaten (VAV) et viktig grep. Et grep som startet med å sprenge ut 450.000 kubikkmeter fjellmasse på Bekkelaget, fra 2014. Nå er det utvidede...

Hva er prosjektmodenhet og hvorfor bør du måle dette?

Den 10. mai arrangerer vi et webinar hvor vi går igjennom hva prosjektmodenhet er, hvordan du kan bruke det til å forbedre virksomhetens prosjekter og tiltak gjennom en anerkjent metode for modenhetsmåling.

Kontakt oss

Legg igjen en beskjed om det er noe du lurer på. Du vil få svar på mail så raskt vi har mulighet!