Vi løser utfordringer som betyr noe

Vårt samfunnsoppdrag er å bidra til bærekraftig samfunnsutvikling gjennom bedre prosjekter, virksomhetsutvikling og transformasjon.

Ocean Space Centre – et hav av muligheter

Ocean Space Centre – et hav av muligheter

Ocean Space Centre i Trondheim vil bidra til å sikre Norges konkurranseevne innen havromsnæringene. Forskningssenteret vil plassere vårt land i tet når det gjelder kunnskap, laboratorier og utstyr for marinteknisk forskning og utvikling. Forprosjektet stod ferdig 1....

Endringsledelse sikret brukeradopsjon av MS365 i Utlendingsnemnda

Endringsledelse sikret brukeradopsjon av MS365 i Utlendingsnemnda

Det er lett å tenke at det å oppgradere til Microsoft Office365 handler om å få en ny versjon av Word og PowerPoint. I realiteten handler en slik innføring om å bidra til en enklere hverdag for brukerne, gjennom å jobbe på en ny måte. Nettopp det tok Utlendingsnemnda...

Nytt jobbstøtteverktøy får bidrag av Forskningsrådet

Nytt jobbstøtteverktøy får bidrag av Forskningsrådet

Tidligere i år lanserte Metier OEC en kunnskaps- og læringsportal – myMetier+. Allerede nå merker vi en stor interesse rundt produktet, og at det dekker et behov i markedet som det ikke finnes andre gode løsninger for per i dag. myMetier+ er et oppslagsverk som består...

Hva er prosjektmodenhet og hvorfor bør du måle dette?

Den 10. mai arrangerer vi et webinar hvor vi går igjennom hva prosjektmodenhet er, hvordan du kan bruke det til å forbedre virksomhetens prosjekter og tiltak gjennom en anerkjent metode for modenhetsmåling.

Kontakt oss

Legg igjen en beskjed om det er noe du lurer på. Du vil få svar på mail så raskt vi har mulighet!