ASKO - Norgesgruppen

ASKO - Norgesgruppen er Norges største grossist, og leverer dagligvarer til NorgesGruppens kjeder.

Trine Nygård

Trine Nygård

Leder salg og marked

Tel: 95 26 87 33
Send epost

Utbyggingsprosjekt for ASKO

ASKO bygger nå et nytt moderne kjølevarelager på Vestby som skal stå for sentralisering og automatisering av kjølelagre for hele Østlandet og samtidig ha en utvidet sentrallagerfunksjon for resten av landet. Lageret bygges med miljøaspektet i fokus og er planlagt å ha Nordens største solcelleanlegg med 4085 paneler på taket.

Metier har vært delaktig i utbyggingsprosjektet fra kontraheringsfasen og fortsetter å levere tjenester innen prosjektstyring videre i gjennomføringen.

"Metier OEC bidrar med verdifull kompetanse i alle ledd i prosjektstyringsprosessen for å sikre en vellykket gjennomføring."

Olav Johnsen

Prosjektdirektør, ASKO Norge AS