Autosys Kjøretøy

Statens Vegvesen jobber med å skifte ut det nasjonale Motorvognregisteret med en ny digital plattform kalt Autosys Kjøretøy.

Rine Larsen Hoem

Rine Larsen Hoem

Tlf: 24 12 45 00
Send e-post
Metier OEC har jobbet tett sammen med Statens Vegvesen siden 2012, og har de siste årene vært tett involvert i utviklingen av Autosys, et nytt og innovativt IKT-prosjekt som skal erstatte dagens Motorvognregister fra 1980-tallet.

Nåværende system for kjøretøy er den eldste IKT-løsningen hos Statens Vegvesen, og bygger på en utdatert teknologisk løsning. Dette systemet har derfor et stort behov for fornyelse og videreutvikling. Totalt håndteres mer enn 100 millioner transaksjoner i året gjennom dette registeret. Den nye løsningen, skal være fremtidsrettet og moderne, og skal tilrettelegge for at Statens Vegvesen effektivt kan levere sentrale tjenester innen kjøretøyområdet.

Metier OEC har vært involvert i prosjektet siden høsten 2014. Selve utviklingen av Autosys kjøretøy er inndelt i syv ulike leveranser med oppstart i 2016, og estimert ferdigsstillelse i 2021.

Prosjektet er omfattende, og har i snitt 85 årsverk i gjennomføringsfasen. Mer enn 800 ulike interessenter er identifisert i prosessen, ettersom det er en rekke interne og eksterne grensesnitt mot andre systemer. Skatteetaten, politiet, forsikringsselskaper og bilforhandlere vil samhandle via Autosys kjøretøy, som både skaper økt tilgjengelighet, kvalitet, selvbetjening og effektivisering knyttet til bruk av Statens vegvesen sine tjenester.

Metier OEC har et sterkt team i prosjektet innen prosjektstyring og ledelse av smidige utviklingsprosjekter, både på operativt og strategisk nivå og har blant annet bidratt med følgende tjenester:

 • Utarbeidelse av sentralt styringsdokument inkl. bistand ved KS2
 • Prosjektledelse
 • Prosjektledelses- og gjennomføringsmetodikk med PRINCE2 og Smidig
 • Prosjektorganisasjonsutvikling
 • Leveranse- og kapasitetsplanlegging
 • Usikkerhetsstyring
 • Kontrakts- og endringsstyring
 • Intern kvalitetsstyring
 • Prosjektadministrasjon
 • Anskaffelse av utviklingsleverandør
 • Samfunnsøkonomisk analyse og gevinstrealisering

Metier OEC har bidratt til at prosjektet overholder sentrale milepæler og krav til fremdrift i henhold til leveranse- og prosjektplaner. Prosjektet har også et spesialtilpasset organisasjonsutviklingsprogram for å skape god dialog og samhandling underveis i prosjektet.

Med Metier sin tunge erfaring fra tilsvarende prosjekter inn mot offentlig sektor, har de en unik innsikt i de ulike utfordringer knyttet til prosjektledelse og styring av store offentlige prosjekter. Metiers team representerer beste praksis innenfor prosjektledelse og styring ved å tilpasse metodikk til praktisk anvendelse i prosjekt og virksomheten.
Erik Johannesen

Prosjektleder Autosys Kjøretøy, Statens Vegvesen