Prosjektlederansvar

Metier OECs konsulent har i ‘16 og ‘17 hatt prosjektlederansvaret for et av Avinor Flysikring AS’ sine største prosjekter. Prosjektets mandat har vært å delvis erstatte eksisterende radarteknologi med en ny sensorbasert løsning og delvis bygge ut dekning for overvåkningen av flytrafikken i nye områder.

Trine Nygård

Trine Nygård

Leder salg og marked

Tel: 95 26 87 33
Send epost

Metier OECs konsulent har i ‘16 og ‘17 hatt prosjektlederansvaret for et av Avinor Flysikring AS’ sine største prosjekter. Prosjektets mandat har vært å delvis erstatte eksisterende radarteknologi med en ny sensorbasert løsning og delvis bygge ut dekning for overvåkningen av flytrafikken i nye områder.

Prosjektet har utviklet systemintegrasjoner og satt i drift disse, rullet ut infrastrukturen for den nye tjenesten på et større antall steder i Norge, og sikret at det er klart for den nye teknologien i nye områder av landet.

Prosjektet har blant annet hatt ansvaret for utbyggingen av flysikringstjenester i Stavanger- / Bergensområdet samt sørget for utbygging av området fra Tromsø opp til Svalbard. Driftsettelsen av korridoren fra Tromsø til Svalbard øker sikkerheten og punktligheten for flyvningene i dette området.

Prosjektet er komplekst og har bestått av interne ressurser fra mange forskjellige enheter, eksterne ressurser samt leverandører i Norge, USA og Canada.

Metier OEC har bidratt til at prosjektet har fått fart og leverer på krav til fremdrift i henhold til avtale.

«Prosjektleder fra Metier OEC har hatt ansvaret for ledelsen av et av våre største prosjekter, NORWAM. Ledelsen og styringen av prosjektet har vært meget profesjonell og konsulenten har skapt forutsigbarhet og kontroll for prosjekteier og dermed selskapet.»

 

Håkan Olsson

Prosjekteier NORWAM, Avinor Flysikring AS