Avinor

Avinor AS er et norsk statlig selskap, og Norges største eier av flyplasser. Metier OEC har i flere år hatt ansvaret for implementering og vedlikehold av Avinor sin løsning for investeringsplanlegging.

Monica Økshaug

Monica Økshaug

Client & Business Manager Public Sector, ICT Projects & Programmes

Tel: 926 65 446
Send epost

Investeringsplanlegging satt i system

Avinor har en betydelig prosjektportefølje knyttet til vedlikehold og oppgradering av sine luftfartsanlegg samt implementering av nye myndighetskrav. For å sikre god oversikt over investeringsbehovet samt prioritere de prosjekter som best og mest effektiv understøtter realisering av de mål og krav som er definert for virksomheten er det behov for systemstøtte.

Metier OEC har i flere år hatt ansvaret for implementering og vedlikehold av Avinor sin løsning for investeringsplanlegging. Denne løsningen sikrer en tydelig og transparent oversikt over nåværende portefølje og nye initiativ i virksomheten. Dette gir Avinor nødvendig styringsinformasjon og muligheten til å etablere en langsiktig prosjektplan som samsvarer med strategi og som er finansielt forsvarlig.

«Ressursene fra Metier har innehatt meget god kompetanse på etterspurte fagfelt. I tillegg vektlegger Metier å levere konsulenter med gode sosiale kvaliteter og evne til å kommunisere godt.»

«Metier anses å ha svært kompetente fagprofiler i sin portefølje. Dette gjelder særlig områdene prosjektledelse/–styring og kvalitetssikring.»

 

Avinor