BundeBygg

BundeBygg er blant de største aktørene innen entreprenørvirksomhet, prosjektutvikling, eiendomsutvikling og eiendomsdrift i Oslo og Akershus. I tillegg tilbyr de energieffektivisering og miljørådgivning.

Trine Nygård

Trine Nygård

Leder salg og marked

Tel: 95 26 87 33
Send epost

Prosjektmetodikk og prosjektportalen myProjects

Metier OEC har bistått BundeBygg med utvikling og implementering av prosjektmetodikk basert på beste praksis i BAE-næringen. Innføring av prosjektmetodikken i virksomheten er sikret gjennom prosjektportalen myProjects.

I myProjects er prosjektmodellen og støtteprosessene til BundeBygg implementert og gjort enkelt tilgjengelig for prosjektdeltakerne. Prosjektrommene i myProjects er møteplassen for prosjektdeltakerne gjennom prosjektets livssyklus. Dette sikrer bl.a. standardisert prosjektoppstart, effektiv gjennomføring og god samhandling.

"Vi skal levere gode prosjekter – hver gang. Vår implementering av myProjects er en viktig del av denne strategien."

BundeBygg