Eltek

Eltek er en verdensleder innen høyeffektiv kraftelektronikk og energikonvertering. Metier og Eltek har hatt et forbedringsprogram gående siden 2010. Over 95 % av de ansatte har merket en positiv effekt på hvordan prosjekter blir startet, planlagt og gjennomført i Eltek.

Trine Nygård

Trine Nygård

Leder salg og marked

Tel: 95 26 87 33
Send epost

Prosjektforbedring fra Metier OEC får sterk støtte fra et globalt Eltek

Metier OEC og Eltek har hatt et forbedringsprogram gående siden 2010. Over 95 % av de ansatte har merket en positiv effekt på hvordan prosjekter blir startet, planlagt og gjennomført i Eltek. Det viser en undersøkelse som ble gjennomført 4 år etter oppstart.

Global opplæring

Over 350 ansatte fra prosjektledere til fagspesialister har fullført opplæringsprogrammet siden 2010.

Følgende endringer har blitt nevnt i undersøkelsen etter gjennomført opplæring:

 • Over 65 % av fagspesialistene syntes at roller og ansvar har blitt tydeligere
 • Over 50 % av prosjektlederne mener at kommunikasjonen har blitt bedre
 • Over 50 % av prosjekteierne opplever at prosjektene planlegges bedre

Prosjektmodell og kvalitetssystem

Metier OEC har bistått med å etablere en prosjektmodell samt knyttet denne til Eltek sitt kvalitetssystem. Det ble også utviklet en egen leksjon i opplæringen for å sikre en felles forståelse.

Dette har bidratt til at Eltek har fått:

 • En mer enhetlig måte å planlegge og gjennomføre prosjekter på som sikrer kvalitet
 • Etablerte roller og anvar som gir tydelighet i kommunikasjon og raskere beslutninger
 • Mer effektiv ressursbruk
 • Et felles språk og begrepsapparat i prosjektgjennomføringen

Prosjektportalen myProjects

Eltek har tatt i bruk prosjektstyringsverktøyet myProjects og det har gitt følgende effekter:

 • Bedre oversikt over prosjektporteføljen
 • Rask tilgang til status for å ta beslutninger
 • Effektiv oppstart og produksjon i prosjekter og mer tid til de virkelige utfordringene
 • Sikrer faktisk bruk av virksomhetens gjeldende prosjektmodell
 • Vil på sikt gi en oversikt over Eltek’s globale prosjektportefølje når systemet er ferdig utrullet internasjonalt

"Vi har oppnådd en bedre oversikt over prosjektporteføljen og et aktivt eierskap til prosjektene. Vi ser forbedret styring og kommunikasjon, samt et klart fokus på prosjektenes påvirkning på virksomhetens resultater."

Eltek