E-helse i HEMIT

Helse Midt-Norge har vedtatt en strategi for utvikling av IKT i helseregionen som kalles e -helse. Innenfor e -helse er det flere pågående prosjekter. Ett av prosjektene har som formål å bidra til en forbedret økonomiforvaltning og effektivisering av innkjøp og vareforsyning.

Trine Nygård

Trine Nygård

Leder Salg og marked

Tel: 95 26 87 33
Send epost

Helse Midt-Norge har innført SAP som ERP-løsning for områdene logistikk og økonomi/regnskap og har ved innføringen etablert et regionalt driftssenter – Driftssenteret for logistikk og økonomi (DSLØ).

Driftssenteret har ansvaret for at løsningen driftes, vedlikeholdes og utvikles i fellesskap for hele foretaksgruppen.

Metier OEC har bistått HEMIT i delprosjektene innkjøps- og lagerstyring, roller og fullmakter, og ny rapporteringsløsning ved DS LØ. Våre senior rådgivere har aktivt deltatt i gjennomføringen av konvertering av master- og transaksjonsdata til SAP ERP, SAP SRM og Sap SRM MDM. Arbeidet har omfattet hele prosessen fra planlegging av datakonverteringen, til gjennomføring av selve datakonvertering med etterkontroll.

Videre har oppdraget inkludert brukerstøtte og opplæring til prosjektdeltakere på alle områder i HEMIT/ DSLØ.