Helse Sør-Øst

Metier OEC representerte mottaksprosjektet ved bygging av nytt sykehus i Østfold.

Trine Nygård

Trine Nygård

Leder salg og marked

Tel: 95 26 87 33
Send epost

Metier OEC representerte mottaksprosjektet ved bygging av nytt sykehus i Østfold på Kalnes og hadde ansvar for etablering av behov og kravspesifikasjoner, organisere og gjennomføre mottaksprosjektet samt drive gjennom anskaffelsesfasen og følge opp leverandører. Flere av rollene som Metier OEC leverer fungerer som rådgivere til IKT-ledelsen ved SØ HF i tillegg til å ha prosjekt- og/ eller delprogramansvar for IKT-leveranser.

I tillegg til ovennevnte prosjekt, har Metier OECs konsulenter siden 2009 også bekledd andre sentrale roller innen ulike deler av HSØ. Metier OEC leverer også rådgivning og opplæring innen prosjektledelse til HSØ, gjennom forbedringsprogrammet PROFF.

"Kompetanse hos leverandøren vurderes som høy. Metier OEC er et spesialistselskap innen prosjektledelse og -rådgivning IKT. Konsulentenes arbeid har vært av høy kvalitet. Våre innleide prosjektledere og delprogramledere benyttes også som rådgivere til IKT-ledelsen ved Sykehuset Østfold."

IT-direktør, Sykehuset i Østfold