Hurtigruten

Metier OEC har gjennom sitt ansvar for PMO i Hurtigruten hatt ansvar for videreutvikling og implementering av prosjektrammeverket i virksomheten. Sentrale leveranser fra dette arbeidet har vært prosjektmodell med tilhørende prosesser, metoder og verktøy.

Trine Nygård

Trine Nygård

Leder salg og marked

Tel: 95 26 87 33
Send epost

Disse vil danne fundamentet for vellykket gjennomføring av fremtidige prosjekter i Hurtigruten.

Metier OEC var videre ansvarlig for Hurtigruten Project School som har løftet kompetansen hos ledelsen og i virksomheten for øvrig. Opplæringsmodulene innen eierstyring og prosjektgjennomføring har høstet gode tilbakemeldinger.