• Utvikling og gjennomføring av lederutviklingsprogrammer for bankens ulike nivåer av ledere
  • Kurs og innføring av prosjektmetodikk (PRINCE2, AGILE, Lean)
  • Individuell coaching og veiledning av ledere, ledergrupper og medarbeidere
Michael Christophersen

Michael Christophersen

Client & Business Manager Private Sector, ICT Projects & Programmes

Tel: 920 67 250
E-post