• Utvikling og gjennomføring av lederutviklingsprogrammer for bankens ulike nivåer av ledere
  • Kurs og innføring av prosjektmetodikk (PRINCE2, AGILE, Lean)
  • Individuell coaching og veiledning av ledere, ledergrupper og medarbeidere