NTNU/SINTEF ZEB Flexible Lab

Bygget gjennomføres etter vår samspillsmodell og har en byggestart ved nyttår 2019 og 1 ½ år byggetid. Prosjektet er utviklet i samspill med alle aktører, byggherre og brukere fra grunnen av.

Trine Nygård

Trine Nygård

Leder salg og marked

Tel: 95 26 87 33
Send epost

 • ZEB-COM (første bygg i verden)
 • Arkitektonisk forbildeprosjekt
  • Forbildeprosjekt med arkitektoniske kvaliteter som uttrykker byggets funksjon(er)
  • Bygningen vil ha stor demonstrasjons- og kommunikasjonsverdi, i tillegg til å være en Living Lab
  • Arkitekturen må samspille med energiforsynings-løsningene og tilrettelegge for de planlagte tekniske løsningene og samtidig bidra til et godt inneklima hvor behov for kjøling og oppvarming minimaliseres
 • Framtidsretta materialbruk, byggeteknikk og teknologi
  • Demonstrere og prøve ut innovative systemer og gjerne stor grad av industrialiserte/prefabrikkerte løsninger
  • En materialbruk som viser materialer i samspill
 • Klimatilpasset bygning
  • Fokus på fuktsikkert bygg og innovative løsninger for overvannshåndtering
 • Samspillprosess (PhD kandidat tar doktorgrad på vår kontrakts- og gjennomføringsmodell)