Det nye Nasjonalmuseet

Norges nye Nasjonalmuseum er under oppføring på Vestbanen i Oslo - og skal være klart for åpning i 2020. Metier OEC har vært med som prosjekteringsleder fra tidlig fase (2010), og har fylt en rekke nøkkelroller i prosjektledelsen.

 Bildekred: MIR kommunikasjon/Kleihues + Schuwerk/Statsbygg

 

Nasjonalmuseet er på hele 54.600 kvadratmeter, og blir Nordens største kunstmuseum. Prosjektet er komplisert, med innovative arkitektoniske løsninger og store krav til sikkerhet. Kostnadsrammen for prosjektet er på 5,8 milliarder kroner.

Statsbygg er byggherre på vegne av Kulturdepartementet, og Metier OEC har hatt en rekke nøkkelroller i prosjektledelsen. Dette er noen av tjenestene som Metier OEC har levert:

  • Prosjekteringsledelse
  • Prosjektstyring for byggeprosjektet
  • Prosjektstøtte for brukerutstyr
  • Prosjektledelse og kontraktstyring
  • Prosjektdirektør

Nasjonalmuseet er tegnet av det tyske arkitektkontoret Kleihues + Schuwerk. Bygget blir helt unikt når det står ferdig, med helt spesielle miljøkrav og estetiske- og arkitektoniske løsninger som aldri før har vært bygget.

For eksempel skal alle synlige overflater bli kledd med skifer fra Oppdal - som blir sendt til Tyskland for spesialbehandling- og beskjæring, før den blir fraktet tilbake til Oslo og montert på bygget. Det går med over 22.000 kvadratmeter skifer totalt. I tillegg skal det benyttes marmor fra Portugal, müschelkalk fra et tysk steinbrudd, bronse, og eik med stor bredde og tykkelse til innvendige gulv. Alle materialer skal være varige og eldes med verdighet.

Det har vært store utfordringer knyttet til selve byggeprosessen. Museumsbygget på Vestbanen ligger like ved Aker Brygge og Rådhusplassen hvor grunnforholdene er vanskelige, samtidig som tomten er omkranset med sentrale nabobygg og en travel havn. Bygget ligger rett over Operatunnelen  og Oslos største avløpstunnel. Til tross for kompleksiteten, er arbeidene i rute i henhold til tidsplanen som er vedtatt av Stortinget.

Det nye Nasjonalmuseet må oppfylle strenge sikkerhetskrav ettersom Nasjonalmuseets kunstsamling består av uvurderlige kunstskatter. I tillegg er det spesialbygde og tempererte rom for oppbevaring av kunst.

Det nye Nasjonalmuseet blir et passivhus og også et forbildeprosjekt i FutureBuilt. Dette innebærer et betydelig fokus på å skape et energieffektivt bygg. Løsningene som er valgt sørger for at bygget reduserer karbonavtrykket med cirka 50 % sammenliknet med tilsvarende løsninger etter dagens byggemetoder. Lavkarbonbetong er ett av virkemidlene for å nå målet. Med varmepumpe som benytter sjøvann fra Oslofjorden for å regulere både oppvarming og kjøling, lever bygget opp til de høye forventningene som stilles til et passivhus.

Det nye Nasjonalmuseet vil gi publikum tilgang til flere kunstarter samlet under ett tak. 13.000 kvadratmeter med utstillingsareal gir mulighet for en bred og variert kunstformidling, hvor funksjoner som verksted, bibliotek, kontorer, restaurant og magasiner er integrert.

Realiseringen av museumsanlegget skal markere Nasjonalmuseet som en utstillings- og formidlingsarena på internasjonalt nivå. Bygningskomplekset skal fremstå som et profilert kulturbygg for Norge og for Oslo som landets hovedstad.