Oslo Kommune - kultur- og idrettsbygg

Kultur- og idrettsbygg Oslo KF (KID) er et kommunalt foretak som ble etablert 1. juli 2015. Foretaket har ansvar for å bygge, eie, leie ut, vedlikeholde og forvalte kultur- og idrettsbygg i Oslo.

Trine Nygård

Trine Nygård

Leder salg og marked

Tel: 95 26 87 33
Send epost

Prosjektledelse i byggefasen

Blant KID sine byggeprosjekter er nye Munchmuseet, nye Deichmanske hovedbibliotek og flere idrettsanlegg som nye Jordal Amfi og Valle Hovin ishall. Gjennom rammeavtalen med KID er Metier OEC engasjert i gjennomføring av prosjekter og utvikling av virksomhetsstyringen i etaten.

Metier OEC bistår i prosjektledelsen av nye Munchmuseet og nye Deichmanske hovedbibliotek i byggefasen, samt at vi i samarbeid med Metier Legal har et team som gir byggherren støtte ved anskaffelser, kontraktstrategier og kontraktsoppfølging.

«Leveransene fra Metier OEC og Metier Legal er solide og bærer preg av høy kompetanse, og bidrar til at Kultur- og idrettsbygg kan treffe beslutninger på et godt grunnlag».

Kultur- og idrettsbygg Oslo Kommune