Politiet

Politi- og lensmannsetaten består av Politidirektoratet, 12 politidistrikt og 6 særorganer til politiet. Metier OEC har vært involvert i flere prosjekter for Politidirektoratet og Politiets IKT-tjenester.

Monica Økshaug

Monica Økshaug

Client & Business Manager Public Sector, ICT Projects & Programmes

Tel: 926 65 446
Send epost

Metier OEC har levert en rekke prosjektressurser til Politiet

Etter signering av ny rammeavtale juli 2015 har Metier OEC levert en rekke prosjektressurser til roller innen prosjektledelse og rådgivning i ulike tunge og langvarige prosjekter hos Politidirektoratet og Politiets IKT-tjenester.

Eksempler på prosjekter og roller hvor Metier OEC bidrar med prosjektledelse og –styring.

  • Prosjektledere for en rekke prosjekter
  • Delprosjektledere Prosjekt nye Politidistrikt
  • Ulike roller for ny organisering
  • Interne forbedringsprosesser
  • Prosjektstøtte