Ledelsesrådgivning,  prosjekt- og programtjenester

Metier OECs konsulenter har i ‘16 og ‘17 hatt ansvaret for implementering av et PMO hos Sarawak Energy Berhad (SEB), et statlig kraft og elektrisitetsselskap på Borneo i Malaysia. Selskapet er prosjektorientert, det skal vokse fra 1000MW (i 2009) til 9 000MW (i 2030).

Anders Tellefsen

Anders Tellefsen

Direktør

Tel: 913 88 302
Send epost

Metier OECs konsulenter har i ‘16 og ‘17 hatt ansvaret for implementering av et PMO hos Sarawak Energy Berhad, et statlig kraft og elektrisitetsselskap på Borneo i Malaysia (SEB). Selskapet er prosjektorientert, det skal vokse fra 1000MW (i 2009) til 9 000MW (i 2030).

Oppdraget har vært å utarbeide lettforståelige og enhetlige prosjektrutiner for hvordan prosjekter skal gjennomføres i SEB, og tilgjengeliggjøre disse i en portal for alle prosjektmedarbeidere. Metoden var å sammenfatte beste praksis med det prosjektorganisasjonen hadde gjennom å holde seminarer og skrive ut reviderte forslag til nye rutiner og sentrale beslutningsdokumenter for eierstyring for ledelsen.  Rutinene ble lagt ut i et bibliotek i prosjektportalen som ble implementert i parallell. Portalen gav også full oversikt for prosjekteiere og prosjektledelsen over status på kostnader, fremdrift, HMS, usikkerhet m.m i de ulike prosjektene og en sammenfattet oversikt over prosjektporteføljene.

Metier OEC har også ferdigstilt et prosjektlederprogram for SEB som også har bidratt til at prosjektene har fått fart og leverer på krav i henhold til avtale.

”Metier OEC is providing expert advice and training within project governance, project management and organizational development”

Wang Yut Tung

Director, Project Management, Project Execution , Sarawak Energy