Modernisering og endring i SSB

Metier OEC sine konsulenter har i `17 og `18 har vært engasjert med et team for å videreutvikle en arkitekturpraksis i SSB som understøtter en robust gjennomføring av modernisering og endring i SSB.

Trine Nygård

Trine Nygård

Leder salg og marked

Tel: 95 26 87 33
Send epost

Statistisk sentralbyrå er Norges faktabank med visjonen «Tall som forteller» og SSB sørger for at innbyggerne i Norge kan debattere, planlegge og ta beslutninger på grunnlag av pålitelig statistisk informasjon. Modernisert produksjonsplattform skal sette SSB i stand til å utnytte nye datakilder, forbedre relevans og aktualitet i statistikkproduktene og raskere ivareta nye brukerbehov.

Metier OEC,  i samarbeid med PrimeSource , ble engasjert med et team for å videreutvikle en arkitekturpraksis i SSB som understøtter en robust gjennomføring av modernisering og endring i SSB.  Hovedleveransene inkluderte:

  • Etablere arkitekturstyring som bidrar til helhetlig styring i programmet
  • Etablere en arkitekturpraksis som støtter program og portefølje
  • Videreutvikle arkitekturmodeller og arkitekturmetoder inkludert etablering av verktøystøtte for dette
  • Etablere et arkitekturbibliotek med tilhørende innhold og forvaltning av dette
  • Kompetanse- utvikling og mentoring

Prosjektet har benyttet kapabilitetsbasert planlegging som metode og tilnærming for gjennomføring. Det ble kjørt en modenhetsanalyse og en revisjon av virksomhets- og IT arkitekturpraksisen i SSB ved oppstart av prosjektet. Disse to kartleggingene dannet grunnlaget for planlegging av prosjektet og prioritering av produkter og leveranser.

Tilnærmingen ga prosjektet en effektiv leveransestrategi, og de produkter som ble identifisert og prioritert for videreutvikling har vist seg stemme godt med de reelle behovene i program og prosjekt. Leveranser har blitt utviklet, teste og forbedret gjennom praktisk anvendelse i prosjektene.

"Vi har fått etablert en arkitekturstyring som gjør oss tryggere på gjennomføring av en så krevende oppgave som moderniseringsprogrammet i SSB"

Rune Gløersen

Seksjonsleder for virksomhetsarkitektur og IT-metode, SSB