Forbedringsprogram i Statkraft

Statkraft er et ledende internasjonalt selskap innen vannkraft og Europas største leverandør av fornybar energi. Konsernet produserer vannkraft, vindkraft, solkraft og gasskraft samt leverer fjernvarme.

Anders Tellefsen

Anders Tellefsen

Direktør

Tel: 913 88 302
Send epost

Statkraft har en stor og variert prosjektportefølje som sprer seg over flere kontinenter og teknologier. Statkraft ønsker gjennom sitt forbedringsprogram å forbedre organisasjonens evne til å gjennomføre prosjekter.

Metier OEC har bistått Statkraft gjennom ledelsesrådgivning, virksomhetsforbedring og prosessledelse. I samarbeid med Statkraft jobber Metier OEC med etablering ny prosjektmodell inkludert prosesser for alle prosjektfagområder samt prosesser for eierstyring. Denne modellen vil kunne brukes for alle teknologier og størrelse på prosjekter i Statkraft. En tilgjengeliggjøring av denne prosjektmodellen vil bli gjort gjennom Metier OECs prosjektportal løsning MyProjects. Metier OEC har også utført opplæring innen prosjekteierstyring.

"Et viktig konkurransefortrinn for Statkraft er suksessfull utvikling og gjennomføring av utbygging og rehabiliteringsprosjekter. For å sikre dette, er det viktig at en i tillegg til kompetanse har gode og effektive prosjektprosesser og eierstyring av prosjekter. Metier OEC bistår Statkraft med å etablere en prosjektmodell som kan brukes for alle teknologier og størrelser, og inkluderer prosjektprosesser og prosjekteierstyring samt implementering av prosjektmodellen i myProjects."

Elly Karlsen

Vice President, Head of Corporate Project Management Office, Statkraft AS