Statnett -  etablering av samfunnskritisk infrastruktur 

Silje Østmoen Kraft

Silje Østmoen Kraft

Client Manager ICT - Public sector

Tel: 904 18 908
E-post

Statnett er systemansvarlig i det norske kraftsystemet. Statnett drifter og eier om lag 11 000 km med kraftledninger og kabler og ca. 150 transformatorstasjoner i hele landet. Det er Statnett som til enhver tid sørger for at kraftnettet holdes i balanse og leverer strøm til næring og husstander i det langstrakte landet vi bor i. En ikke helt ubetydelig oppgave for deg og meg. Metier OEC har bistått Statnett gjennom mange år med ulike prosjekter og tjenester. Ett av disse prosjektene er et komplekst og strategisk IKT-prosjekt knyttet til etablering av samfunnskritisk infrastruktur som er viktige for å sikre kraftforsyningen i Norge i mange år fremover.

Prosjektet skulle skifte ut infrastruktur, applikasjonslag og sikre integrasjoner mot Statnetts eksisterende systemer. Prosjektet krevde tett samarbeid med Statnetts linjeorganisasjon, egne systemer og leverandør av nytt system.
Metier OEC bidro med flere roller i dette prosjektet som:

 • Prosjektleder
 • Delprosjektledere
 • Change Manager
 • QA Manager
 • Resource Manager
 • Prosjektstøtte
 • Koordinator

Vi har gjennom disse rollene bistått med:

 • Prosjektmetodikk
 • Prosjektgjennomføring
 • Usikkerhetsstyring
 • Utarbeidelse av arbeidsprosesser
 • Leverandørhåndtering
 • Etterlevelse av Statnetts prosjektmodell
 • Avslutning av prosjektet

Metier OECs ressurser satt sammen med kompetente ressurser fra Statnetts egen organisasjon, samt andre konsulentselskaper, som tilsammen utgjorde et solid team.