Stjørdal kommune

Trine Nygård

Trine Nygård

Leder salg og marked

Tel: 95 26 87 33
Send epost

Hegra barneskole

Stjørdal kommune oppfører ny barneskole i Hegra for et elevtall på 231 elever og et bruttoareal på 4.500 m2 som ferdigstilles høsten 2020.

Prosjektet gjennomføre som et Samspillsprosjekt med Fase 1 hvor forprosjekt utvikles i felleskap og målpris etableres. I fase to utføres detaljprosjektering og bygging.

Følgende ambisjoner er viktige å oppnå:

 1. Bygninger tilrettelagt for behov de skal dekke og brukere og ansatte godt tilrettelagte forhold
 2. Arkitektoniske kvaliteter som uttrykker byggets funksjon(er)
 3. Framtidsrettet materialbruk, byggeteknikk og teknologi
 4. Klimatilpasset bygning og lavt energiforbruk
 5. Aktiv og god samspillprosess i design, prosjektering og utførelse

Omsorg 2030

Stjørdal kommune skal oppføre Nytt Helsehus i Stjørdal som plasseres på DMS-tomta i Stjørdal sentrum i tillegg til at det skal bygges 76 nye Omsorgsboliger i Fosslia.

Prosjektet gjennomføre som et Samspillsprosjekt med Fase 1 hvor forprosjekt utvikles i felleskap og målpris etableres. I fase to utføres detaljprosjektering og bygging.

 

Etableringen av Helsehuset skal være mer enn en samling av dagens tjenester på ett sted, i ett bygg. Etableringen av Helsehuset skal bidra til en samling og utvikling av kompetanse innen Værnesregionen Helse. Det nye Helsehuset i Stjørdal skal utgjøre et kraftsentrum i regionen for gode helse- og omsorgstjenester for innbyggerne. Realiseringen av et slikt bygg vil gi føringer for hvordan Stjørdal kommune organiserer sine tjenester på andre områder, noe som særlig vil være aktuelt ved utbyggingen av omsorgsboligene på Fosslia.

Hovedfunksjonene i Helsehuset skal være disse:

 • Behandlingssenger / intermediære opphold
 • Akuttsenger
 • Rehabiliteringssenger/korttidsopphold inkl. treningsrom
 • Poliklinikker og dagbehandling
 • Arealer for Værnesregionens forvaltningskontor
 • Arealer for hverdagsmestringsteamet i Stjørdal kommune
 • Responssenter
 • Værnesregionen Legevakt
 • Ambulansestasjon Stjørdal
 • I tillegg skal Helsehuset ha gode undervisnings- og møtelokaler, kafe/kantine

Det bygges 76 omsorgsboliger på Fosslia for mennesker med demens og/eller kognitiv svikt. Utbyggingen  er tenkt utført etter prinsippet «smått er godt». Det betyr at antallet boliger i et bofelleskap skal være maksimalt 8. totalt blir det 124 omsorgsplasser på Fosslia etter 1. byggetrinn, der hver plass er en bolig.