Project Center of Excellence

Sykehusbygg HF (SBHF) benytter prosjekt som arbeidsform i svært stor utstrekning, og har ambisjoner om å bli et Project Center of Excellence. SBHFs grunnleggende intensjon er å sikre levering av gjentakende bedre sykehusbyggprosjekter som underbygger samfunnsmålet for spesialisthelsetjenesten.

Trine Nygård

Trine Nygård

Leder salg og marked

Tel: 95 26 87 33
Send epost

Metier OEC leverer rådgivning knyttet til etablering av modeller, prosesser og metoder for prosjektgjennomføring basert på beste praksis, samt etablering av praksis for kontinuerlig forbedring. Som en del av dette arbeidet er vi også en kompetanseleverandør innen prosjektfaget og leverer Sykehusbyggskolen med opplæringsprogrammer innen prosjekt, program og porteføljeledelse og -styring.