Tjenester

Metier OEC er en totalleverandør innenfor prosjektledelse. Vi leverer våre tjenester til alle bransjer og har et spesielt fotfeste innenfor sektorene IKT, helse, bygg og anlegg, olje og gass, energi, industri, samferdsel og offentlig forvaltning.

Trine S. Nygård

Trine S. Nygård

Leder Salg og marked

Tlf: (+ 47) 95 26 87 33
Send epost

Prosjekt- og programtjenester

Metier OEC er en ledende leverandør av prosjekt- og programtjenester. Vi bidrar i alle faser og tilpasser alltid leveransen til kundenes ønsker og faktiske behov.

Ledelsesrådgivning

Vi hjelper våre kunder til økt verdiskapning gjennom gjentagende gode prosjekter og programmer.

Prosjektsystemer

Metier OEC har over 35 års erfaring med implementering av prosjektsystemer. Vi kombinerer kunnskap og kompetanse innen prosjektfaget med teknologi- og systemforståelse.

Kurs og sertifiseringer

Vi tilbyr kurs og sertifiseringer i prosjektledelse basert på ledende prosjektstandarder til enkeltindivider samt skreddersydd opplæringen til prosjektorienterte virksomheter.

Outplacement

Gjennom vårt unike omstillingsprogram har Metier OEC Arbeid i løpet av de siste 15 årene bistått over 4000 nedbemannede med å komme i ny jobb.

Ledelsesrådgivning

Her kommer tekst som beskriver tjenesten.

Les mer

Kurs og sertifiseringer

Metier OEC er Nordens største leverandør av kurs og sertifiseringer. Vi spesialiserer oss på opplæring innenfor prosjektledelse og leverer både åpne kurs og bedriftstilpassede program.

Les mer.

Prosjektutvikling og tidligfaseutredninger

Her kommer tekst som beskriver tjenesten.

Les mer.

Prosjektsystemer

Vi leverer prosjektstyringsløsninger for effektiv styring av prosjekt og portefølje. Vi har lang erfaring, og hjelper våre kunder med å velge den løsningen som best dekker deres behov.

Les mer.

Prosjektledelse og styring

Her kommer tekst som beskriver tjenesten.

Les mer.

Prosjektsikring og analyse

Metier OEC har over 15 års erfaring med å hjelpe ledelsen i å analysere og komme med råd slik at prosjektet rigges for mest mulig nytte og forutsigbarhet i gjennomføringen.

Les mer.

Kontrakter og prosjektjuridiske tjenester

Vår samarbeidspartner, Metier Legal, er et advokatkontor som spesialiserer seg på støtte til prosjektorienterte virksomheter.
De tilbyr tjenester i alle faser av et prosjekt, og jobber med kontrakt og juss ut fra en prosjektfaglig plattform.

Les mer.

Outplacement

Vi kombinerer prosjektutdanning med en unik sammensetning av ferdighetstreninger, erfaringsdeling og mentoring. Dette gir deltakerne nytt fokus og økt attraktivitet i arbeidsmarkedet.

Les mer.