Bransjer

Metier OEC jobber innenfor en rekke ulike sektorer og med et stort antall kunder, både innen offentlig og privat sektor.

Trine S. Nygård

Trine S. Nygård

Leder Salg og marked

Tlf: (+ 47) 24 12 45 00
Send epost

Samferdsel

Det moderne Norge avhenger av gode transportløsninger. Metier OEC har bygget opp tung kompetanse innen rådgiving mot aktørene samt bistand til vellykket planlegging og gjennomføring av prosjekter.

IKT

Digitalisering og moderne kommunikasjonsformer stiller økte krav til utvikling og kapasitetsøkning hos tjeneste- og driftsleverandørene innen IKT. Metier OEC kan gjennom sine unike kombinasjon av erfaring og prosjektkompetanse fra ulike bransjer, bidra til at identifiserte endringsbehov realiseres gjennom vellykkede prosjekter og god eierstyring.

Bygg

Mennesker, arbeidsplasser og institusjoner har alle behov for bygninger med miljømessige og aktivitetsbaserte løsninger tilpasset byggets formål. Vi hjelper kundene med å definere behov og deretter med å tilfredsstille behovene gjennom god prosjektgjennomføring fra idé til drift.

Helse

Metier OEC er blant Norges ledende rådgivere og prosjektledere innen investeringsprosjekter i helse- og sykehussektoren. Metier OEC yter tjenester i alle prosjektfaser for IKT -, omstillings- og byggeprosjekter, samt til ledelse med hensikt å forbedre prosjekt- og programvirksomhet.

Industri

Norsk industri og infrastruktur skal stadig fornyes og videreutvikles. Metier OEC har erfaringen og kompetansen som skal til for å rådgi kundene innen effektiv eierstyring og videre gjennom alle fasene av ethvert prosjekt.

Energi

Norge og verden trenger bærekraftig energi samtidig som olje- og gassressursene skal forvaltes på en god måte. Vi har mer enn tretti års erfaring med eierstyring, rådgiving og oppdragsgjennomføring for aktørene innen olje og gass og fornybar energi.

Bank og finans

Få steder ser man en raskere utvikling i brukernes forventninger og krav til digitale løsninger enn innen bank og finans. Vi har kompetansen og kapasiteten som skal til for å hjelpe kundene med å definere og gjennomføre tiltakene som skal til for å møte brukernes behov.

Offentlig forvaltning

Effektivisering og digitalisering av offentlige tjenester er viktige satsingsområder i utviklingen av det moderne Norge. Metier OEC bidrar til å definere og gjennomføre løsninger som kan hjelpe kundene til å oppnå sine mål for produktivitet og brukervennlighet, enten det dreier seg om forbedringsprogrammer, digitaliserte løsninger eller en kombinasjon av disse.