Ledelsesrådgivning

Vi hjelper våre kunder til økt verdiskapning gjennom gjentagende gode prosjekter og programmer.

Kristin Bakke Romsaas

Kristin Bakke Romsaas

Leder Ledelsesrådgivning

Tlf: (+ 47) 24 12 45 00
Send epost

Prosjekt og program er arbeidsformer som er utviklet for å styre utviklings- og endringsarbeid på tvers av etablerte linjestrukturer på en effektiv måte. Denne arbeidsformen blir derfor mer og mer aktuell i en tid med raskt utviklende teknologi og høy endringstakt. Det stilles større krav til tempo, forbedret gjennomføringsevne, fleksibilitet og endringsvilje samtidig som kompleksiteten i prosjektene øker. Dette gjør at det stilles større krav til at din virksomhet profesjonaliserer seg innenfor prosjekt- og programledelse for at dere skal lykkes med å få realisert ønskede verdier.

Et enkeltprosjekt kan i seg selv være utfordrende, men det å være en virksomhet som er i stand til å velge de rette prosjektene og sikre at disse blir gjennomført effektivt hver gang er krevende. Ved å benytte våre metoder, kompetanse og erfaring fra ulike bransjer i både offentlig og privat sektor, vil vi skreddersy løsninger som bidrar til å sette din virksomhet i stand til å realisere ønskede verdier gjennom gjentagende gode prosjekter og programmer.

Vi ønsker å være en samarbeidspartner for våre kunder som arbeider tett sammen mot felles mål.

Noen av våre tjenester:

  • Strategiimplementering
  • Effektivisering av prosjektorganisasjoner
  • Valg av riktige prosjekter
  • Sikring av kritiske og strategiske prosjekter
  • Eierstyring og gevinstrealisering
  • Project Due Dill
  • Håndtering av tvistesaker
  • Eiendomsledelse

Noen av våre kunder

Klikk på logoene for å lese mer om hva vi har gjort for hver enkelt kunde.