Karriererådgivning

Et intensivt og effektivt tilbud til deg som ønsker endring, utvikling eller en ny retning i din karriere.
Individuell rådgivningssamtale inkl. personlighetsprofil.

Lotte M. S. Gulliksen

Lotte M. S. Gulliksen

Mentor og Pedagogisk Ansvarlig

Tlf: (+ 47) 952 72 145 Send epost

Vil du ha en ny retning i din karriere?

En samtale med en av våre rådgivere vil gi deg en god start på veien mot ny jobb.

Hvorfor motta karriereråd fra Metier OEC?

Vår erfaring kommer fra mer enn 7000 individuelle karriereendringsprosesser gjennom de siste 16 årene, hvor det har skjedd store endringer i arbeidsmarkedet. I dagens marked lyses kun et fåtall av ledige jobber ut i ordinære kanaler, og vi har spesialisert oss på å vise deg hvordan du skal få tak i de jobbene du ikke visste om.

For deg med mye erfaring

Mange har jobbet i prosjekter i løpet av sin karriere og har mye uformell erfaring i tillegg til annen fagkompetanse og bransjekunnskap. Med profesjonell hjelp til å presentere de riktige elementene av din kompetanse, i tillegg til etablert prosjektterminologi, vil det åpne seg nye muligheter for deg i arbeidsmarkedet.

For deg som er fersk

Er du ung og på jobbjakt, men faller igjennom fordi "alle" vil ha kandidater med mastergrad og 5 års relevant arbeidserfaring? Vi hjelper deg å ta utgangspunkt i det du har, og gir deg kunnskapen du trenger for å komme i gang med arbeidslivet. Å starte din karriere med oversikt og kjennskap til etablert prosjektterminologi vil gi deg større spillerom som prosjektdeltaker, økt trygghet i kommunikasjonen på tvers av prosjektet og et svært godt grunnlag for videre deltakelse, læring og utvikling i dagens arbeidsmarked.

Noe av det du vil lære

  • Refleksjon rundt dine personlige preferanser, og hvordan disse påvirker deg og de rundt deg - både personlig og profesjonelt.
  • Kartlegge og analysere din egen erfaringsbakgrunn
  • Å lage en attraktiv CV og en sterk søknad som gir deg jobbintervjuer
  • Prosjektterminologi basert på den internasjonale prosjektstandarden fra Project Management Institute (PMI) (E-læringskurs som tas før eller etter kurset)

Godt læringsutbytte

Før samtalen får du tilsendt forberedelsesmateriell, som du kan gjøre i ditt eget tempo og så grundig du selv ønsker. Rådgiver går igjennom dette i forkant av møtet, så samtalen gir fullt tilpasset utbytte for deg i din prosess. Med "Prosjekt som arbeidsform" som e-læringskurs får du tid til å reflektere og bruke erfaringsknaggene dine å henge den nye prosjektfaglige kunnskapen og terminologien på.

Vil du vite mer?

2 + 12 =

Omfang/varighet:

2,5 timer individuell rådgivning.

Målgruppe:

Du som ønsker en ny retning i din karriere.

Hvor:

Kursene holdes i våre hyggelige lokaler i Hovfaret 4A, 2. etg., på Hoff/Skøyen, Oslo og Hebygate 5 i Stavanger

Våre rådgivere

Våre rådgivere har lang erfaring innen karriererådgiving, salg og kommunikasjon. Våre konsulentkolleger jobber tett på virksomheter i privat og offentlig sektor, og har god kunnskap om arbeidsmarkedets umiddelbare behov. Vi har et bredt nettverk innenfor næringslivet og bemanningsbransjen.

NITO samarbeider med Metier OEC for å få et variert og tilrettelagt kurstilbud til våre langtidsledige medlemmer. Flere har fått jobb underveis i kurset, og alle deltakerne får individuell oppfølging, samt svært målrettet og gjennomtenkt undervisning som treffer «spot on»!

(20.06.2018. Elisabet Kvinnesland, Kontorleder, NITO Stavanger).

Outplacement kursopplegget til Metier OEC gir en kickstart til ansatte som ønsker å komme videre og å finne en ny jobb

(Trond Bjerkan, kursdeltaker på Metier OECs Outplacementprogram august 2018).

Jeg var svært godt fornøyd med kurset som Metier OEC leverte. Det var profesjonelt tilrettelagt, med en effektiv og praktisk gjennomføring. Foreleserne var faglig dyktige, var tydelige, interesserte og viste engasjement i deltakernes problemstillinger, og tilrettela for god gruppedynamikk. Kurset var godt balansert mellom fagteori og praktiske eksempler, som gjør det lett å ta i bruk modellene i daglig virke

(Peter Brox-Sundholm, kursdeltaker på Metier OECs karriereendringsprogram august 2016).

E-læringskurset Prosjektledelse –oversikt og innsikt med tilhørende 2 dagers forelesning med Morten Torp bør være pensum i mange organisasjoner, spesielt innen mindre E&P selskaper, det sikrer felles tilnærming for prosjekt som arbeidsform, og er ikke mer omfattende enn at alle i organisasjonen bør delta

(Trond Bjerkan, kursdeltaker på Metier OECs Outplacementprogram august 2018.

Våre samarbeidspartnere