Prosjektstyring i samarbeid med NAV

Metier OEC har levert arbeidsmarkedstiltak til ulike NAV-kontorer i 18 år.

Erika Carlsten Rodriguez

Erika Carlsten Rodriguez

Operations manager

Tlf: (+ 47) 46 86 55 95

Send epost

Arbeidsmarkedstiltak

Metier OEC har levert arbeidsmarkedstiltak til ulike NAV-kontorer i 18 år. Våre karriereendringsprogram kombinerer prosjektutdanning med effektive strategier og gode verktøy for fremdrift og raske resultater i jobbsøkprosessen. Et eksempel er tiltaket «Prosjektstyring» som vi for tiden leverer til bl.a. NAV Rogaland. Se brosjyre her.

Reglene for hva slags utdanning og tiltak du kan få støtte til gjennom NAV, endrer seg stadig. Våre e-læringskurs, som kan gi alt fra høyskoleeksamen til internasjonale sertifiseringer, inngår i våre arbeidsmarkedstiltak fordi det er hensiktsmessig å kombinere utdanning og proffe jobbsøkprosesser. E-læring gjør studier på kvelden mulig mens du bruker dagen til å kontakte potensielle arbeidsgivere. Oversikt over alle våre prosjektkurs finner du på prosjektledelse.no.

Eksempler på våre karriereendringsråd finner du på Karrierebloggen vår.

Dersom ditt NAV-kontor ikke har avtale med Metier OEC, har vi også kursopplegg for enkeltpersoner som gir støtte i jobbsøkprosessene dine samtidig som du tar prosjektutdanning – en svært etterspurt kompetanse på alle nivåer i 2019.

Kontakt din veileder på ditt lokale NAV-kontor for nærmere informasjon om premissene for å bli søkt inn på våre karriereendringsprogram.

Prosjektutdanning på individnivå

Metier OEC Academy tilbyr en rekke e-læringskurs for prosjektutdanninger og/eller internasjonale sertifiseringer som kan være aktuelle kurs for nødvendig kompetanseheving. Les mer om våre opplæringstilbud.

Er du medlem av organisasjoner som NITO, TEKNA, Finansforbundet etc. kan du ha rettigheter til utdanningsstøtte.

Hvorfor ta høyskoleutdanning eller sertifisering i prosjektledelse?

For at et prosjekt skal lykkes, må de som samarbeider snakke samme språk og vite hva det innebærer å skulle jobbe på denne måten. Med kurs fra Metier OEC kan du ta inntil 30 studiepoeng ved SKEMA Business School og/eller sertifisering i PRINCE2®, som er svært ettertraktet kompetanse i dagens prosjektorienterte arbeidsmarked.

For deg med erfaring

Mange har ledet eller jobbet i prosjekter i løpet av sin karriere og har den uformelle erfaringen på plass, men mangler ofte den generiske terminologien og den formelle attesten på sin kompetanse. I konkurranse med andre kan dette være tungen på vektskålen. Man skal heller ikke undervurdere den faglige tryggheten man oppnår gjennom å studere og avlegge eksamen i et relevant og ettertraktet fag som prosjektledelse.

For deg som er fersk

Kurset gir deg et grundig overblikk og innblikk i faget prosjektledelse. Å starte din karriere med et faglig fundament i prosjektledelse vil gi deg en ettertraktet generisk kompetanse, større spillerom som prosjektdeltaker, økt trygghet i kommunikasjonen på tvers av prosjektet og et svært godt grunnlag for videre deltakelse, læring og utvikling i dagens arbeidsmarked.

Mer informasjon:

For mer informasjon, ta kontakt med Erika Carlsten Rodriguez
Tlf. +47 46 86 55 95 | Sentralbord +47 24 12 45 00
E-post: erika.carlsten@metieroec.no

Eller fyll ut skjemaet under og vi kontakter deg!

8 + 15 =

Omfang/varighet:

Etter avtale. Ta kontakt med Erika Carlsten Rodriguez for en uforpliktende samtale.

Våre rådgivere

Våre rådgivere har lang erfaring innen karriererådgiving, salg og kommunikasjon. Våre konsulentkolleger jobber tett på virksomheter i privat og offentlig sektor, og har god kunnskap om arbeidsmarkedets umiddelbare behov. Vi har et bredt nettverk innenfor næringslivet og bemanningsbransjen.

NITO samarbeider med Metier OEC for å få et variert og tilrettelagt kurstilbud til våre langtidsledige medlemmer. Flere har fått jobb underveis i kurset, og alle deltakerne får individuell oppfølging, samt svært målrettet og gjennomtenkt undervisning som treffer «spot on»!

(20.06.2018. Elisabet Kvinnesland, Kontorleder, NITO Stavanger).

Outplacement kursopplegget til Metier OEC gir en kickstart til ansatte som ønsker å komme videre og å finne en ny jobb

(Trond Bjerkan, kursdeltaker på Metier OECs Outplacementprogram august 2018).

Jeg var svært godt fornøyd med kurset som Metier OEC leverte. Det var profesjonelt tilrettelagt, med en effektiv og praktisk gjennomføring. Foreleserne var faglig dyktige, var tydelige, interesserte og viste engasjement i deltakernes problemstillinger, og tilrettela for god gruppedynamikk. Kurset var godt balansert mellom fagteori og praktiske eksempler, som gjør det lett å ta i bruk modellene i daglig virke

(Peter Brox-Sundholm, kursdeltaker på Metier OECs karriereendringsprogram august 2016).

E-læringskurset Prosjektledelse –oversikt og innsikt med tilhørende 2 dagers forelesning med Morten Torp bør være pensum i mange organisasjoner, spesielt innen mindre E&P selskaper, det sikrer felles tilnærming for prosjekt som arbeidsform, og er ikke mer omfattende enn at alle i organisasjonen bør delta

(Trond Bjerkan, kursdeltaker på Metier OECs Outplacementprogram august 2018.

Våre samarbeidspartnere