Prosjekt- og programtjenester

Metier OEC er en ledende leverandør av prosjekt- og programtjenester. Vi bidrar i alle faser og tilpasser alltid leveransen til kundenes ønsker og faktiske behov.

Kristin B. Romsaas

Kristin B. Romsaas

Leder Ledelsesrådgivning

Tlf: (+ 47) 994 42 841
Send epost

Tidligfaseutredning

Vi bistår oppdragsgivere med tidligfase- utredninger knyttet til investeringsprosjekter fra behovet for et investeringstiltak identifiseres og fram til det er utredet tilstrekkelig til at en investeringsbeslutning kan fattes. Eller, slik det skjer i noen tilfeller, at man konkluderer med at andre tiltak enn å iverksette en investering er mer formålstjenlig. Dette innebærer konkretisering av mål, gapanalyse, behov og krav, utvikling av alternativer, mulighetsstudier, økonomiske analyser, evaluering og anbefaling av alternativ.

Program- og prosjektledelse

Vi baserer vårt arbeid på en kombinasjon av anerkjent, internasjonal prosjektmetodikk (PRINCE2) og årtier med praktisk erfaring fra de fleste bransjer. Våre prosjektledere og konsulenter står klare til å hjelpe deg uavhengig om din utfordring bør håndteres som et enkeltprosjekt eller som et større prosjektprogram.

Utstyrsplanlegging og – anskaffelse

Vi bistår oppdragsgivere med ustyrsplanlegging, anskaffelse og i noen tilfeller mottak. Dette spenner fra å lage tidligfase programmer for utstyr knyttet til investeringer, der man tar hensyn til ambisjonsnivå, standardisering, gjenbruksandel, samt utarbeider kalkyle m.v., til å bistå med å sette sammen anbudspakker, sende ut på anbud, evaluere og kontrahere.

Prosjektstyring

Et godt prosjekt avhenger av god planlegging og ressursstyring allerede fra første dag. Metier OEC har erfaringen, kompetansen og verktøyet som skal til for å styre ditt prosjekt. I tett samarbeid med Prosjektleder gir vi løpende informasjon om prognoser og usikkerhet som kan påvirke sluttresultatet. På den måten sikres det at Prosjektleder og Byggherre kan ta nødvendige beslutninger for å lose prosjektet trygt i havn.

Prosjekteringsledelse

I en tidlig fase av prosjektet bidrar vi til å maksimere verdien for byggherren gjennom kompetente prosjekteringsledere og en metodisk og integrert tilnærming til prosjektering, kostnadsestimering og styring av brukerbehov. I gjennomføringsfasen leder vi prosjektet i grensesnittet mot prosjekteringsgruppene slik at løsning og kvalitet blir innenfor byggherrens forventninger og rammer. Metier OEC hjelper også virksomheter med å utvikle eget metodeverk for prosjekteringsledelse for å sikre gjentatte vellykkede prosjekter.

Kontraktsrådgiving

Vi har tung erfaring fra kontraktsrådgiving og -ledelse i alle faser av et prosjekt. Vi bistår i utarbeidelsen av kontraktsstrategi, gjennomføring av store og små anskaffelser og påfølgende kontraktsadministrasjon i gjennomføringsfasen. I tillegg til vår praktiske erfaring, har vi et tett samarbeid med Metier OEC Legal som er et advokatkontor som spesialiserer seg på støtte til prosjektorienterte virksomheter.

SHA/HMS i prosjekter

Metier OEC har mer enn tretti års erfaring fra prosjektplanlegging og -gjennomføring. Erfaringen har gitt oss god kunnskap om Sikkerhet, Helse og Arbeidsmiljø  i byggeprosjekter. På vegne av Byggherren påtar vi oss de roller som Byggeherreforskriften stiller krav om.

Miljø- og klimastyring i prosjekter

Metier OEC innehar kompetanse innen miljø- og klimastyring. Ved sertifisering av bygg i henhold til Breeam-Nor standard ivaretar vi rollen som Breeam Accredited Professionl (AP).

Prosjektsikring og analyse

Våre konsulenter gjennomfører årlig over 100 prosjektsikrings-, og analyseoppdrag av store og små prosjekter og har utviklet en rekke produkter og tjenester som har hovedfokus på å skape merverdi og bidrar til trygghet og forutsigbarhet i enkeltprosjekter.

Noen utvalgte oppdrag

Klikk på logoene for å lese mer om hva vi har gjort for hver enkelt kunde.