myProjects

myProjects er en prosjektportal hvor alle behov innen prosjektarbeid blir dekket på et grunnleggende nivå. Portalen gjør virksomhetens prosjektmetodikk og beste praksis lett tilgjengelig, og sikrer en effektiv prosjektoppstart og standardisert gjennomføring av prosjekter og leveranser. I myProjects får du full oversikt over status på prosjektene i din bedrift!

Knut Steinar Engene

Knut Steinar Engene

Leder Prosjektsystemer

Tlf: (+ 47) 24 12 45 00
Send epost

Løsning for følgende roller:

Project management office (PMO)

myProjects er ett effektivt verktøy for å sikre implementering av Kundens prosjektmetodikk og beste praksis i virksomheten. Dette skaper en felles prosjektkultur og gir PMO’et en arena for erfaringsoverføring og kontinuerlig forbedring. Automatisk opprettelse av prosjektrom basert på valgt prosjektmodell sørger for enkel tilgang til bl.a. maler og sjekklister og riktig bruk av det PMO’et har i sin verktøykasse.

Prosjektleder

myProjects er prosjektets cockpit og prosjektlederens viktigste støttesystem i prosjektgjennomføringen. Prosjektrommet er basert på virksomhetens beste praksis med enkel tilgang til maler, sjekklister, eksempler og annet innhold som ofte ligger godt gjemt i kvalitetssystemet. myProjects har sikrer full oversikt over status i prosjektet og inneholder automatisk generering av månedsrapporter. Samhandlingsmulighetene i myProjects gjør det enkelt å samarbeide og skaper ett felles rom for alle involverte i prosjektet!

Prosjekteier

Riktig informasjon til riktig tidspunkt er en forutsetning for en velfungerende beslutningsprosess for prosjektvirksomheter. De som bruker lang tid, eller tar feil beslutning, får som vi vet dårlige prosjekter. I myProjects er eierstyringsmodellen med tilhørende krav implementert i samme løsning som prosjektene gjennomføres. Dette sikrer forutsigbarhet mellom prosjekteier og prosjektleder og enkel tilgang til beslutningsunderlag til riktig tidspunkt. Beslutningsunderlaget blir automatisk lagret i myProjects slik at man sikrer full sporbarhet og transparens.

Prosjektdeltaker

Studier viser at vi bruker opp mot 20% av arbeidsdagen til å lete etter og samle informasjon. I tillegg er behovet for samhandling rundt informasjon stort i prosjekter. myProjects sikrer en felles arbeidsflate for alle prosjektdeltakere med enkel tilgang til gjeldende informasjon og dokumenter i prosjektet. I prosjektrommet har man enkel tilgang til det den enkelte rolle/prosjektdeltaker trenger for å utøve sine oppgaver basert på virksomhetens beste praksis og prosjektmetodikk. Dette sørger for effektivitet og mer tid til de virkelige utfordringene i prosjektet.

3 grunner for å velge myProjects:

1

Oversikt og forutsigbarhet for alle dine prosjekter

Få en felles portal for styring og oppfølging av dine prosjekter. myProjects sikrer enkel tilgang til nødvendig informasjon for alle involverte i virksomhetens verdikjede. Samhandling og koordinering mellom ledelse, prosjekteier og de som styrer og gjennomfører prosjektene er ivartatt i en felles arbeidsflate. myProjects sikrer én sannhet ett sted med riktig styringsinformasjon for hele prosjektporteføljen.

2

Riktig bruk av beste praksis

myProjects gjør virksomhetens prosjektmodell og metodeverk lett tilgjengelig, og sikrer en effektiv prosjektoppstart og standardisert gjennomføring av prosjekter hver gang. myProjects gir jobbstøtte i alle faser av prosjektene og sikrer riktig bruk av gjeldende beste praksis. Dette gir prosjektdeltakere mer tid til å jobbe med de virkelige utfordringene i prosjektene. I tillegg skaper man en felles kultur for prosjektarbeidet i virksomheten og en arena for erfaringsoverføring og kontinuerlig forbedring.

3

Effektiv implementering og rask gevinst

myProjects er ett standardprodukt som kan implementeres som en skyløsning eller i Kundens infrastruktur. Produktet er sømløst integrert med Office-applikasjonene og bygger på SharePoint sin funksjonalitet for samhandling og dokumenthåndtering. Med myProjects er implementeringstiden kort og man oppnår rask gevinst for virksomheten.

Noen av våre kunder: