FREYR er Norges nye grønne eventyr


-Metier OEC har vært en sentral samarbeidspartner for FREYR på flere områder i utviklingen av selskapet og FREYRs prosjekter, sier Tom Einar Jensen, administrerende direktør i FREYR.

Unge talenter får verdifull erfaring gjennom rehabiliteringsprosjekter


Rehabilitering av eksisterende bygninger er en viktig form for bærekraftig byggeprosjekt. Vi har tatt en prat med tre av våre yngre prosjektledere for å høre hva de synes er emst givende med rehabiliteringsprosjekter.

Økt satsing på Digital Transformasjon


Metier OEC ser at stadig digital utvikling fører til at bedrifter må omstille seg for å utnytte mulighetene teknologien gir, og samtidig ta tak i endringsbehovene dette medfører.

Jobb hos oss


Metier OEC skal være #1 i prosjektledelse. For å lykkes med dette, er vi avhengige av å knytte til oss de beste hodene – både de ferskeste i feltet og de med lengst erfaring. Felles for begge, er et ønske om å lede an i prosjektfaget.

Hva vi gjør


Vår kjernekompetanse spenner fra tidligfaseutredning og rådgivning til prosjektledelse og-styring. Vi har lang erfaring med å bistå ulike markedsaktører innen bygg og eiendom, samferdsel, industri og energi, og helsebygg – alt fra private eiendomsutviklere til kommuner og store private eller offentlige aktører.

Prosjektbloggen


Hold deg oppdatert på hva som skjer

Hva vi gjør


Digitalisering er så å si alltid en strategisk del av virksomheten. Nysatsinger starter gjerne som et prosjekt, men kan ende opp som en større endring av virksomheten. Da er vår jobb å rådgi, og sammen med deg som kunde, sørge for at målene som er satt nås.

Hva skjer?


Vår nye kunnskaps- og læringsportal myMetier+ får støtte fra Norges forskningsråd gjennom SkatteFUNN.

Hva skjer?


Første kontorlokale med innebygget smittevern i privat sektor?

Hva skjer?


Metier OEC skal bistå med prosjektledelse i Vann- og avløpsetatens prosjekt «Ny vannforsyning Oslo», hvor vi blant annet skal bidra til å bygge en 19 kilometer lang råvannstunnel mellom Holsfjorden i vest og Huseby i øst.

 

Hva skjer?


Etter 40 års tro tjeneste ble Motorvognregisteret (AMV) skrudd av 16. mars. Autosys kjøretøyprosjektet har gjennom flere leveranser laget et av de mest komplekse IKT-systemene i offentlig sektor.

Hvem er vi?


Kort fortalt

Her jobber mer enn 200 mennesker med ulik bakgrunn kontinuerlig for å heve kompetansenivået i prosjektfaget.
Gjennom attraktive prosjekter, der vi er delaktige allerede i den strategiske tidligfasen, er vi med på å sette agendaen for AS Norge.
Vi bistår både private og offentlige aktører, slik at kunden får best mulig økonomisk nytte av sine investeringer.