HVA SKJER


Metier OEC tar situasjonen med coronaviruset alvorlig og har iverksatt tiltak for å forebygge smittespredning og samtidig kunne levere et godt kurstilbud til alle våre kunder.

Hva vi gjør


IT, som på mange måter kan kalles den digitale delen av livet, er så å si alltid en strategisk del av virksomheten. Nysatsinger starter gjerne som et prosjekt, men kan ende opp som en større endring av virksomheten. Da er vår jobb å rådgi, og sammen med deg som kunde, sørge for at målene som er satt nås.

Hva vi gjør


Vår kjernekompetanse spenner fra tidligfaseutredning og rådgivning til prosjektledelse og -styring. Vi har lang erfaring med å bistå ulike markedsaktører innen bygg og eiendom, samferdsel, industri og energi, og helsebygg – alt fra private eiendomsutviklere til kommuner og store private eller offentlige aktører.

Hvem er vi?


Jeg jobber her fordi:

"Jeg jobber her fordi jeg får mulighet til å jobbe med spennende kunder og fordi miljøet er så bra."
"Her er det stor takhøyde og kort kommunikasjonsvei til toppen. Det er noe jeg liker veldig godt."
"Jeg syns det er spennende å jobbe her fordi jeg får muligheten til å utvikle meg gjennom prosjektene jeg leder."

Prosjektbloggen


Hold deg oppdatert på hva som skjer

Hva skjer?


Vi er i gang med nytt oppdrag for Fornebubanen knyttet til kvalitetssikring og kostnadsestimering. Vi er stolte av å kunne bidra inn i dette prosjektet med første oppdrag som er å optimalisere detaljprosjektering og gjennomføring.

Hva skjer?


Vi har sammen med OPAK AS vunnet rammeavtale knyttet til Statsbyggs bygging av et nytt Livsvitenskapssenter for University of Oslo (UiO) Livsvitenskapsbygget ved UiO skal ved utstrakt tverrfaglig samarbeid bidra til å løse store samfunnsutfordringer innen helse og miljø. Med andre ord får vi bidra med samfunnsutvikling gjennom bedre prosjekter her fram til 2024!

Hva skjer?


Metier OEC har vunnet to nye rammeavtaler. Denne gangen med Direktoratet for e-helse. Avtalene gir spennede muligheter for et av våre fokusområder - helsesektoren. Det å kunne bidra i prosjekter som gir stor samfunnsnytte er våre ansatte og samabeidspartnere opptatt av, og med disse avtalene ligger det mange viktige bidrag foran oss.

Hva skjer?

Prosjektlederfaget hos medlemsbedriftene i Comfort og Bademiljø-kjedene skal utvikles gjennom Metier OECs utdanningsprogram.

Hvem er vi?


Kort fortalt

Her jobber mer enn 200 mennesker med ulik bakgrunn kontinuerlig for å heve kompetansenivået i prosjektfaget.
Gjennom attraktive prosjekter, der vi er delaktige allerede i den strategiske tidligfasen, er vi med på å sette agendaen for AS Norge.
Vi bistår både private og offentlige aktører, slik at kunden får best mulig økonomisk nytte av sine investeringer.