Forbedringsprogram for å effektivisere prosjektgjennomføringen og øke lønnsomheten i ABB OGCs prosjekter.

Utbyggingen av Bekkelaget renseanlegg er Oslos største miljøprosjekt. Anlegget skal være klart for prøvedrift i 2020.

Nytt nasjonalmuseum sett fra Rådhuset. Nybygget blir på 54 600 kvm BTA. Illustrasjon: MIR kommunikasjon / arkitekt: Kleihues + Schuwerk / Statsbygg.

Forbedringsprogrammet BLINK skal sikre at Omsorgsbygg blir den mest profesjonelle byggherren. Illustrasjon: LINK ark. AS.

Statens Vegvesen jobber med å skifte ut det nasjonale Motorvognregisteret med en ny digital plattform kalt Autosys kjøretøy.

Riktig prosjekt - godt gjennomført

Metier OEC er en totalleverandør av prosjektledelse og virksomhetsutvikling, som bidrar til å skape verdier for våre kunder og samfunnet for øvrig. Vi er dedikert til prosjektledelse og tilbyr det bredeste prosjektfaglige miljøet i Norge. Vi bidrar til utvikling av prosjektvirksomheter og sikrer vellykkede prosjekter innenfor alle bransjer, både i offentlig og privat sektor. Metier OEC er en del av det internasjonale konsulentselskapet RPS Group. RPS Group tilbyr prosjektledelse og rådgivning innenfor infrastruktur og energi sektoren i store deler av verden. RPS Group har over 5000 ansatte, og har siden 2010 påtatt seg prosjekter i 123 land over 6 kontinenter.

Executive summary: Hvordan står det til med Prosjekt-Norge?

Last ned Executive summary for å få med deg de viktigste funnene fra landets store prosjektundersøkelse.

Vellykkede enkeltprosjekter

Basert på vår lange erfaring og forståelse legger vi stor vekt på å gjøre det kompliserte enklere, og gjennom dette bidra til flere vellykkede enkeltprosjekter for våre kunder.

Forbedring av prosjektvirksomheter

Vi bidrar med kompetanse, metoder og prosjektsystemer slik at prosjektorienterte virksomheter gjennomfører gjentagende vellykkede prosjekter.

Siste nytt fra prosjektbloggen

Siste nytt fra prosjektbloggen