HVA SKJER

Sommeren er snart over, og vi står på mange måter overfor en ny start. Jo, da, dagene blir etter hvert kortere, bladene faller fra trærne, og temperaturen faller: Det er snart høst – den perfekte tiden for å ta en prosjektsertifisering.

Hva vi gjør


IT, som på mange måter kan kalles den digitale delen av livet, er så å si alltid en strategisk del av virksomheten. Nysatsinger starter gjerne som et prosjekt, men kan ende opp som en større endring av virksomheten. Da er vår jobb å rådgi, og sammen med deg som kunde, sørge for at målene som er satt nås.

Hva vi gjør


Vår kjernekompetanse spenner fra tidligfaseutredning og rådgivning til prosjektledelse og -styring. Vi har lang erfaring med å bistå ulike markedsaktører innen bygg og eiendom, samferdsel, industri og energi, og helsebygg – alt fra private eiendomsutviklere til kommuner og store private eller offentlige aktører.

Prosjektbloggen


Hold deg oppdatert på hva som skjer

Hva skjer?


Metier OEC skal bistå med prosjektledelse i Vann- og avløpsetatens prosjekt «Ny vannforsyning Oslo», hvor vi blant annet skal bidra til å bygge en 19 kilometer lang råvannstunnel mellom Holsfjorden i vest og Huseby i øst.

 

Hva skjer?


Vi styrker laget, og ønsker Morten Duesund velkommen.

Hva skjer?


Etter 40 års tro tjeneste ble Motorvognregisteret (AMV) skrudd av 16. mars. Autosys kjøretøyprosjektet har gjennom flere leveranser laget et av de mest komplekse IKT-systemene i offentlig sektor.

Hvem er vi?


Kort fortalt

Her jobber mer enn 200 mennesker med ulik bakgrunn kontinuerlig for å heve kompetansenivået i prosjektfaget.
Gjennom attraktive prosjekter, der vi er delaktige allerede i den strategiske tidligfasen, er vi med på å sette agendaen for AS Norge.
Vi bistår både private og offentlige aktører, slik at kunden får best mulig økonomisk nytte av sine investeringer.