Norcem skal årlig fange 400.000 tonn CO2

29. oktober 2020

Sementindustrien står for 6-8% prosent av verdens totale menneskeskapte CO2-utslipp. Samtidig er betong et av de mest brukte byggematerialene i verden i vår tid, og forbruket er forventet å øke med befolkningsvekst og urbanisering. Derfor er det svært viktig at store sementprodusenter som Norcem tar grep om CO2-utslippene sine.

Norcem er Norges eneste sementprodusent, og har fabrikker i Brevik og Kjøpsvik. Norcem er heleid av HeidelbergCement, som er verdens nest største sementprodusent.

Regjeringen presenterte 21. september i år at den i forslaget til statsbudsjett for 2021 vil foreslå at det bevilges penger til å etablere en fullskala kjede for fangst, transport og lager (CCS) hvor Norcem Brevik skulle stå for karbonfangsten. Dersom statsbudsjettet blir vedtatt av Stortinget, vil det bevilges midler til å realisere prosjektet. Fabrikken i Brevik vil da bygge et fullskala anlegg for fangst av CO2 fra sementproduksjonen. Flytende CO2 vil fraktes med skip til Vestlandet for permanent lagring under havbunnen.

Vil fjerne 1% av Norges utslipp

Parisavtalen gjelder for alle verdens land, og de rikeste landene forventes å gjøre mest. Land som Norge må ta en aktiv rolle, og er avhengige av innovasjon som bidrar til å nå målene. Norcem Brevik blir verdens første sementfabrikk med fullskala karbonfangst, og viser at Norcem og Norge tar klimamålene på alvor.

Norcems satsning på karbonfangst er en del av Norcems visjon om nullutslipp av CO2 fra betongprodukter innen år 2030, og et grep som gir klimagassarbeidet i landet sjumilsstøvler. Dette ene anlegget vil spare Norge for 400.000 tonn CO2 årlig, som er nesten 1% av landets totale utslipp. Norcem Brevik vil fange ca. 50% av sine utslipp. Dette kommer i tillegg til andre forbedringer de har gjennomført de siste årene for å redusere sitt fotavtrykk.

Hvordan fungerer det egentlig?

Hva er karbonfangst og lagring, og hvordan gjøres det egentlig?

CO2 fanges fra røykgassen fra sementproduksjonen ved hjelp av proprietær teknologi. Røykgassen fra sementproduksjonen i Brevik behandles ved å tilsette kjemikalier som skiller ut CO2en, og slipper ut restrøyken. Så lagres CO2en midlertidig, før den sendes med skip til Vestlandet. Her overføres den til et mellomlager og deretter over i rør som sender CO2en ned i en brønn under havbunnen.

Forenklet sett er det som skjer i fangstprosjektet på Østlandet og transport- og lagerprosjektet på Vestlandet begge en del av det norske CCS demonstrasjonsprosjektet - eller Langskip, som regjeringen nå kaller det. Transport- og lagerprosjektet eies av Northern Lights, som er et samarbeid mellom Equinor, Shell og Total. De to prosjektene er gjensidig avhengige. Fangstprosjektet må ha et sted å gjøre av det de fanger, og transport- og lagerprosjektet må ha noe å lagre. Sammen skal de to prosjektene sørge for at Norge realiserer en komplett kjede for CO2-fangst og -lagring. Det hele er en sirkulær prosess.

Skal ha prosjektledelsen

Et prosjektlederteam fra Metier OEC skal bistå prosjektet, og jobbe tett sammen med virksomhetsledelsen i Norcem.

- Dette prosjektet er det største miljøprosjektet i Norsk industri noensinne. Det er et veldig spennende og viktig prosjekt både for Norge og resten av verden, sier Jan Eklund, leder for Construction i Metier OEC. Gjennom utvikling av ny teknologi og demonstrasjon av fullskala CO2-fangst og lagring (Carbon Capture and Storage, CCS) skal prosjektet bidra til nødvendig utvikling av CCS, slik at de langsiktige klimamålene i Norge og EU kan nås til lavest mulig kostnad.

- Metier OECs visjon er å bidra til samfunnsutvikling gjennom bedre prosjekter. Et prosjekt av denne typen der vi ikke bare kan bidra til effektiv utnyttelse av våre felles skattemidler, men også være med på den nødvendige reisen mot et grønnere samfunn, gjør at vi gleder oss spesielt mye til å jobbe sammen med Norcem for å realisere dette prosjektet, sier Jan videre.

- Prosjektet er veldig viktig for oss; konsernet og industrien, og utrolig spennende, sier Per Brevik, direktør for bærekraft i HeidelbergCement Northern Europe. Men vår organisasjon er først og fremst rettet inn mot drift, slik at vi er helt avhengig av prosjektlederkompetanse og -assistanse. Metier OEC har vært involvert i prosjektet mens vi har ventet på beslutningen. De har dokumentert høy kompetanse og lang erfaring fra store prosjekter, og vi ser virkelig fram til å fortsette vårt gode samarbeid i gjennomføringsfasen.

Les mer om karbonfangst her

Les pressemeldingen her

Se video om Karbonfangst-prosessen her

Har du lest?

Hvordan sikrer TOMRA vekst med nytt HR-system?

Hvordan sikrer TOMRA vekst med nytt HR-system?

TOMRA er et norsk, bærekraftig eventyr som i dag opererer i hele 80 markeder verden over. Vekstambisjonene er fremdeles sterke, og nå innføres det et nytt HR-system globalt i selskapet for å understøtte disse ambisjonene. Dette vil være et stort bidrag til TOMRAs...

Modenhetsmåling bidrar til mer jernbane for pengene hos Bane NOR

Modenhetsmåling bidrar til mer jernbane for pengene hos Bane NOR

Hvordan skal samfunnet komme det grønne skiftet i møte, samtidig som behovet for et utvidet og opprustet transportsystem stadig øker? Bane NORs visjon er at mer på skinner setter mindre spor – med god grunn. Jernbanenettet er effektivt, trenger mindre energi enn andre...

Metier OEC har blitt partner i Oslo Business Forum

Metier OEC har blitt partner i Oslo Business Forum

Metier OEC går inn som partner i den årlige næringslivskonferansen Oslo Business Forum (OBF), som foregår 21. - 22. september. Dette to-dagers arrangementet er en viktig møteplass for ledere og mellomledere i Norge, og derfor var det naturlig for oss å velge OBF som...