Graduate Program - søknadsfrist 1. oktober 2018

Du vil gjennom ansettelse med opptak i vårt Graduate Program starte din karriere i Metier OEC med et toårig introduksjonsprogram. Her får du utvikle deg i den retning som ligger naturlig ut fra den motivasjonen og de egenskapene du har. Gjennom vår store kundeportefølje får du erfaring fra flere av våre tjenesteområder.

Metier OEC

Vi bidrar til utvikling av prosjektvirksomheter og sikrer vellykkede prosjekter innenfor alle bransjer, både i offentlig og privat sektor. Vi stiller med høy kompetanse og et bredt tilbud av produkter og tjenester. Vårt tverrfaglige fagmiljø består av siviløkonomer, sivilingeniører og jurister med lang erfaring fra ulike bransjer. Metier OEC er en del av det internasjonale konsulentselskapet RPS Group.

"Å gjøre en forskjell gjennom vellykkede prosjekter"

Vi i Metier OEC strekker oss litt lenger for å skape verdier for våre kunder og for samfunnet
- som også er grunnlaget for vår felles visjon.

Vi tilbyr:

 • En unik karrieremulighet hos landets ledende totalleverandør innenfor prosjektledelse
 • Individuell utviklingsplan
 • Young Project Professionals – En arena for diskusjoner, utvikling og sosialt samvær med yngre kollegaer
 • Dokumentert prosjektkompetanse - fullføre minimum 15 studiepoeng innen prosjektfaget (plan, risiko, kost mm.) og sertifiseringer i de internasjonalt anerkjente metodene PRINCE2® og MPS®

Du får erfaring fra:

 • Ledelsesrådgivning – Forbedring av prosjektvirksomheter
 • Prosjektrådgivning – Fra ide til gevinster gjennom prosjekter og programmer
 • Prosjektdeltagelse - prosjektstyring/-støtte ute hos kunder

Vi søker kandidater med følgende kvalifikasjoner:

 • MSc i teknologi eller økonomi, med gode akademiske resultater (sivilingeniør / siviløkonom)
 • Interesse for å jobbe med prosjekter
 • Initiativrik, med ønske og evne til å jobbe selvstendig
 • Sterke kommunikasjonsferdigheter, muntlig og skriftlig
 • Høy integritet, positiv holdning og evne til å bygge relasjoner og skape tillit

Erfaringer fra noen av våre kolleger som startet sin karriere i vårt Graduate Program:

Otto Erster Bergesen

Otto Erster Bergesen

Siv. Ing. NTNU 2014

Det har vært interessant og læringsrikt å jobbe tett på beslutningstagere i store komplekse prosjekter innen infrastruktur, bygg og energi. Jeg har fått mange spennende oppgaver med mye ansvar, men har alltid hatt god støtte i erfarne og kunnskapsrike kollegaer.

 

Spesielt interessant har det vært å sitte tett på ledelsen av store infrastrukturprosjekter på porteføljenivå, som InterCity utbyggingen for Jernbaneverket og riksvegnettet for Nye Veier.

Martine Nesøy Træen

Martine Nesøy Træen

Siv.øk. NHH 2014

Jeg har blant annet fått jobbe med verdsettelse av prosjektintensive selskaper i tilknytning til en forestående oppkjøpstransaksjon.

 

Spesielt lærerikt er det å lage prognoser for fremtidig inntjening i en usikker fremtid.

Eirik Rye

Eirik Rye

Siv. Ing. NTNU 2016

Som nyansatt i Metier OEC blir man tidlig involvert i oppdrag og eksponert mot forskjellige bransjer og kunder. I starten fokuserte jeg på analyseoppdrag, men har siden skiftet fokus til virksomhetsutvikling for store private aktører i lengre oppdrag.

 

Å få mulighet til å jobbe i tett samarbeid med kunden for å forbedre deres organisasjon er utrolig givende, og gjør hver arbeidsdag spennende og unik.