Vi inngår rammeavtale med Hydro


Hydro jobber innen i det globale markedet for energi og aluminium, og har en rekke prosjekter i løpet av et år.

Ny portal – alt på ett sted


Nå har vi, sammen med Skanska og Sykehuset i Vestfold lansert Verdistyrt prosjektutvikling 2.0

Nytt jobbstøtteverktøy får bidrag av Forskningsrådet


Vår nye kunnskaps- og læringsportal myMetier+ får støtte fra Norges forskningsråd gjennom SkatteFUNN.

Sykehuset Østfold: Bedre pasientsikkerhet med app for blodprøvetaking


Sykehuset i Østfold har digitalisering og automatisering på agendaen. Blodprøveappen er en del av programmet sykehuset har satt opp for å lykkes med det.

Webinar


Webinarer og minikurs utover vinteren og våren

Vi tilbyr gratis webinar innenfor ulike temaer i prosjektledelse flere ganger i måneden for å inspirere og gi deg litt faglig påfyll.

 

 

I media


Innlegg: Verdistyrt prosjektutvikling blir avgjørende for en bærekraftig fremtid

Hvordan kan vi som bransje utvikle gode, balanserte bærekraftstrategier, og hvordan kan vi sørge for at de implementeres og gjennomføres på riktig måte i prosjektene?

I media


Har lansert ny veileder for «Verdistyrt prosjektutvikling» - vil dele prosjekterfaringer med næringen

Partene bak konseptet «Verdistyrt prosjektutvikling» lanserte i starten av 2019 en veileder de mente burde være med på å endre måten bransjen gjennomfører store kompliserte prosjekter på.

I media


Vi har lansert sertifiseringsordning innen Samtidig prosjektering

Samtidig prosjektering er en ny norsk metodikk som bygger på erfaring og resultater fra samferdselsprosjekter og anerkjent metodikk som Virtual Design and Construction (VDC), Integrated Concurrent Engineering (ICE) og Lean Prosjektering.

I media


Fremtidens sykehus må planlegges for kriser

Covid-19-pandemien tydeliggjør behovet for faglige og driftsmessige begrunnelser for hvilke sykehusarealer som må ha utvidelsesmuligheter.

I media


Skanska sertifiserer sine prosjekteiere og ledere i Verdistyrt prosjektutvikling

Skanska setter nå i gang en sertifisering av sine prosjekteiere og ledere i Verdistyrt prosjektutvikling. I løpet av de nærmeste månedene skal nærmere 100 ansatte gjennom sertifiseringen.

Kontakt oss


Send oss gjerne en melding ved å fylle ut kontaktskjemaet under.