AFK forbedringsprogram i prosjektledelse

Metier OEC har støttet AFK i planlegging, igangsetting og gjennomføring av AFKs forbedringsprogram i prosjektledelse. Programmet omfatter utvikling og implementering av "beste praksis" i prosjektledelse og prosjekteierstyring. Hovedmålet er å bedre gjennomføringsevnen samt å skape et prosjektmiljø for gjentagende prosjektsuksess.

Trine Nygård

Trine Nygård

Leder salg og markd

Tel: 95 26 87 33
Send epost

I AFK identifiserte vi et potensiale for å forbedre vår praksis i prosjektledelse for å øke suksessraten som påvirker lønnsomheten i selskapene. Formålet med forbedringsprogrammet er å skape et miljø der det eksisterer en kontinuerlig strøm av vellykkede prosjekter.

Hovedmålet er å bedre gjennomføringsevne og lønnsomhet gjennom:

 • Oversikt og innsikt i beste praksis for prosjektledelse og prosjekteierstyring: kunnskap, ferdigheter og terminologi
 • Profesjonell prosjektplanlegging og gjennomføring på tvers av alle prosjekter: levere innenfor definerte kvalitetskrav på tid og innenfor kost
 • Optimalisere fordeler gjennom profesjonell risiko og endringsledelse
 • Implementering av en uniform, men skreddersydd prosjektmodell for å støtte beste praksis i prosjektledelse
 • Bruke opplæringsprogrammet som en arena for å møtes og dele prosjektledelse- kunnskap og erfaringer på tvers av prosjekter, bedrifter og grenser
 • Sikre at vi lærer av tidligere erfaringer og at vi blir en "lærings-organisasjon" som stadig forbedrer vår evne til å levere alle typer prosjekter
 • Forbedret prosjektytelse støtter den overordnede strategiske målsettingen i AFK om å øke lønnsomhet på tvers av alle selskaper som inngår i AFK-konsernet

Forbedringsprogrammet omfatter følgende hovedaktiviteter:

 • AFKs Guide til prosjektledelse
 • AFKs prosjektmodell (kan tilpasses bedriftens behov)
 • AFK opplæringsprogram i prosjektledelse (passer for alle datterselskaper)
 • AFKs Guide til prosjekteierstyring

Effekten og fordeler av forbedringsprogrammet vil bli overvåket og kontrollert gjennom tilbakemeldinger fra ledelsen, prosjektgrupper og kursdeltakere. Tilbakemeldingene vil bli brukt til å kontinuerlig forbedre ytelsen. Så langt har tilbakemeldingene fra ledelse og kursdeltakere vært veldig bra. Selskapene i AFK-konsernet gjennomfører prosjekter etter sin versjon av prosjektmodellen, og sørger for at "beste praksis" i prosjektledelse blir brukt. Vi forventer å se store fordeler av dette forbedringsinitiativet, og vi føler at vi er på rett spor.

"Metier OEC har gitt oss verdifull retning og veiledning i å etablere og gjennomføre AFKs forbedringsprogram i prosjektledelse. Metier OEC sikrer at AFK konsernselskapene har tilgang til faglig opplæring og veiledning i prosjektledelse og prosjekteierstyring som støtter vellykket planlegging og gjennomføring av prosjekter. Vi tror at AFK vil oppnå betydelige fordeler i årene som kommer som et resultat av dette initiativet."

Torkil Mogstad

EVP, AFK Group