Utbygging av Bekkelaget renseanlegg (UBRA)

Utbyggingen av Bekkelaget renseanlegg er Oslos største miljøprosjekt. Anlegget skal være klart for prøvedrift i 2020, og skal da ha kapasitet til å håndtere avløpsvann for over 500.000 mennesker.

Jan Kopperstad

Jan Kopperstad

Prosjektleder

Tlf: 91 16 22 66
Send e-post

Metier OEC har gjennom en årrekke jobbet tett sammen med Vann- og avløpsetaten i Oslo kommune. Først ved å lede og gjennomføre en storstilt modernisering av avløpssystemet i Oslo gjennom et prosjekt kalt Midgardsormen, som blant annet har resultert i en vesentlig bedre vannkvalitet i Oslofjorden. Da Midgardsormen ble ferdigstilt i 2014, fikk Metier OEC oppdraget med å lede utvidelsen av Bekkelaget renseanlegg.

Metier OEC har hatt hovedansvaret for utvidelsen av det nye renseanlegget på Bekkelaget; til alt fra planlegging og prosjektering, til anskaffelse av entreprenører, i tillegg til å fungere som byggherre for prosjektet.

Tjenester levert av RPS til utvidelse av Bekkelaget renseanlegg (UBRA):

  • Prosjektering
  • Planlegging
  • Anskaffelser av entreprenører
  • Byggherre

Oslo er en av Europas raskest voksende hovedsteder, og kapasiteten i det eksisterende renseanlegget på Bekkelaget måtte derfor rustes kraftig opp for å kunne håndtere den fremtidige befolkningsveksten.

Utfordringen til Oslo Kommune:

  • For liten kapasitet i dagens renseanlegg
  • Forventet økning av innbyggere
  • Nye utslippskrav/miljøkrav

Bekkelaget renseanlegg skulle utvides rundt det eksisterende anlegget, som ligger dypt inne i fjellet. Arbeidet ble påbegynt i 2014, og mer enn 2000 sprengninger har blitt gjennomført. Totalt 450.000 kubikkmeter fjell er sprengt ut - en mengde som tilsvarer over 50.000 lastebillass med henger.

  • Det har vært store utfordringer knyttet til prosjektet. Dette er et anlegg som skal bygges i fjell, og hvor vi har måttet utføre et stort antall sprengningsarbeider uten å forstyrre driften av det eksisterende renseanlegget som ligger her, sier prosjektleder Jan Kopperstad i RPS.

Prislappen på det nye renseanlegget er på 2,74 milliarder kroner. Anlegget skal være klar for åpning i 2020. Det er Vann- og avløpsetaten (VAV) som er oppdragsgiver for UBRA-prosjektet.