Digiplex

DigiPlex er et stabilt og selvstendig datasenter-eier og -operatør med ressurser til å tilpasse seg et raskt skiftende digitale verden.

Trine Nygård

Trine Nygård

Leder salg og marked

Tel: 95 26 87 33
Send epost

Datasenter for samlokalisering

Digiplex Fet er et datasenter bygget for å samlokalisere en rekke serverparker. Digiplex eier og drifter bygget og har en langtidsavtale med EVRY for utleie av fasilitetene. Bygningen er på ca. 13 000 kvm, fordelt på tre etasjer. For å redusere strømforbruk så mye som mulig, er takhøyden vesentlig høyere enn normalt, det brukes såkalt adiabatisk kjøling (varm luft som kjøles ned med vann) samtidig som de enkelte serverrekkene tettes for å redusere luftlekkasjer.

Metier OEC har ledet prosjektet for byggherren.

Noen karakteristiske trekk ved prosjektet har vært:

  • Kompliserte og uprøvde tekniske løsninger
  • Knapp tid for gjennomføring
  • Prefabrikkert betongbygg