FMC Technologies Prosjektakademi

FMC Technologies er en global markedsleder innen undervannssystemer og en ledende leverandør av teknologi og tjenester til olje- og gassindustrien. Metier OEC har bidratt til å bygge og drive et globalt prosjektakademi skreddersydd til FMC sine prosjekter og -utfordringer.

Trine Nygård

Trine Nygård

Leder salg og marked

Tel: 95 26 87 33
Send epost

FMC Technologies Prosjektakademi

Prosjektakademiet er en del av "FMC university" og har vært i drift siden 2008 i alle regioner. Siden oppstarten har mer enn 1800 ansatte deltatt på ett eller flere kurs i prosjektakademiet. Prosjektakademiet blir stadig forbedret basert på tilbakemeldinger fra deltakerne, og fra et nettverk av fageksperter organisert på tvers av alle regioner i FMC Technologies.

Vi valgte Metier OEC til å hjelpe oss å bygge og drive et global prosjektledelsesakademi skreddersydd til FMCs prosjekter og -utfordringer.

Noen viktige kriterier var:

  • I tråd med prosjektledelse standarder som f.eks PMBOK® Guide.
  • En modulbasert tilnærming, rettet mot de ulike rollene i prosjektledelse
  • Innhold på et profesjonelt nivå som gjenspeiler beste praksis i prosjektledelse og FMC sin beste praksis
  • Et tids- og kostnadseffektivt opplæringsprogram som kombinerer klasserom med e-læring
  • En leverandør som har de kunnskaper, ferdigheter og erfaring i å utvikle og opererer bedriftens prosjektakademier.

Fordelene så langt

  • Vi har utviklet og implementert en ny prosjektmodell og revidert våre prosjektledelsesprosesser. Prosjektakademiet støtter gjennomføringen av "FMC måten" å jobbe på.
  • Prosjektakademiet bidratt til en felles forståelse for prosjektledelse og et felles prosjekt språk.
  • Prosjektakademiet har bidratt til å støtte innføringen av beste praksis i prosjektledelse og skapt en bevissthet om viktigheten av en ren start, en prosjektplan av høy kvalitet og en proaktiv prosjektgjennomføring.
  • Prosjektakademiet har satt fokus på viktige saker i dag-til-dag operasjoner av prosjekter som risikostyring, planlegging, endringsledelse, virksomhetsfokus og kommunikasjon.
  • Prosjektakademiet lærer våre prosjektmedarbeidere hvordan de kan forbedre sin praksis på viktige områder som er avgjørende for prosjektets suksess.

PMBOK is a registered mark of the Project Management Institute, Inc

"Flertallet av produkter og tjenester leveres gjennom prosjekter, noe som gjør prosjektledelse
til en av de viktigste lederegenskapene i FMC Technologies. Det er et strategisk initiativ å forsikre seg om at alle som arbeider med prosjekter har kunnskap og kompetanse for å støtte planlegging, organisering og utførelse i henhold til den definerte beste praksis for prosjektledelse i FMC Technologies."

FMC Technologies