Kirkenes sykehus

Planlegging og bygging av nytt lokalsykehus for befolkningen i Øst-Finnmark har vært ledet av Metier OEC. Metier OEC har vært involvert i sykehusprosjektet siden oppstarten i 2012.

Gunnar Stumo

Gunnar Stumo

Sivilarkitekt

Tlf: 95 24 19 80
Send e-post

Metier OEC har ledet utredningen og planleggingen av prosjektet, håndtert utstyrsinnkjøp, og vært prosjektledere i byggefasen.

Byggingen av Nye Kirkenes Sykehus har vært banebrytende på flere felt. Det er blant annet et pilotprosjekt for såkalte passivhus, og er det første passiv-sykehuset i landet. Energien til bygget blir hentet fra energibrønner - og alt av belysning, oppvarming og annen energibruk blir nøye kontrollert for å holde forbruket så lavt som mulig. Når bygget står klart vil det være det mest energieffektive sykehuset i Norge. Målet er energimerke klasse A, som blir første gang for et bygg av denne komplekse typen.

Sykehuset er på om lag 20.000 kvadratmeter med en kapasitet på 46 sykesenger og åtte hotellsenger. Sykehuset skal stå ferdig og klart til bruk i 2018. Sykehuset har en prislapp på 1,485 milliarder kroner. Foruten å være et passivhus, er det også første gang i Norden at et sykehus er blitt delvis produsert på en fabrikk i Tyskland.

Metier OEC har hatt et team bestående av fem-seks personer fast i prosjektledelsen. I tillegg til å lede selve byggefasen, har Metier OEC også vært ansvarlige for anskaffelse av alt brukerutstyr, herunder medisinsk teknisk utstyr.

” Det har vært en omstendelig og krevende prosess. To tredjedeler av sykehuset er blitt bygget i seksjoner i Tyskland. Deretter er delene blitt fraktet med båt til Kirkenes, og montert sammen på byggeplassen. Kvaliteten på arbeidene utført på fabrikken er svært bra, og tidsmessig er dette mer effektivt enn å bygge tradisjonelt. I tillegg er kostnadene rimeligere enn ved tradisjonell bygging.”

Gunnar Stumo

Prosjektleder , Metier OEC