Politiets fellestjenester

Virksomhetsområdet Eiendom i Politiets Fellestjenester (PFT) er opprettet for å være et kompetansesenter som betjener politi- og lensmannsetaten og direktorat i eiendomsfaglige spørsmål.

Monica Økshaug

Monica Økshaug

Client & Business Manager Public Sector, ICT Projects & Programmes

Tel: 92 66 54 46
Send epost

Målet å sikre at byggene og de tilhørende tjenestene gir optimal støtte til politiets primære oppgave med å forebygge og bekjempe kriminalitet.

Metier OEC har gjennomført flere større oppdrag for PFT.  Det omfattet blant annet studier av effektiviseringspotensial, strategiarbeid med tiltaksplaner, operasjonalisering og gjennomføring av forbedringsarbeider for å sikre enhetlige arbeidsmåter med beskrivelser av arbeidsprosessene.

"Metier OEC har synliggjort og etablert et varig grunnlag for å effektivisere bruken av eiendom som ressurs i Politiet."

Erik Trehjørningen

Avdelingsdirektør, Politiets Fellestjenester