Outplacement

Gi dine medarbeidere en rask og god overgang til nye oppgaver, internt eller utenfor bedriften, med et av våre skreddersydde program for karriereendring.

Vigdis Lamberg

Vigdis Lamberg

Director

Tlf: (+ 47) 92 26 56 41

Send epost

Må bedriften din nedbemanne eller omorganisere?

En slik prosess kan være svært vanskelig for alle involverte; både beslutningstakere og berørte.

Metier OEC har verktøyene, metodene og menneskene du trenger for å skape en god omstillingsprosess for deg og dine kolleger. I tilfeller hvor arbeidsforhold må avsluttes kan vi være med hele veien fra beslutningen tas, og veilede ansatte over i et nytt mulighetsbilde med økt motivasjon for endring fremfor misnøye og konflikter som følge av opphør.

La dine kolleger få profesjonell hjelp til å kartlegge hele sitt spekter av kompetanse, og hvordan denne kan brukes, videreutvikles og markedsføres mot nye bransjer og roller.

Vi gir dine kolleger innsikt i ansettelsesstrategiene som benyttes i dagens arbeidsmarked, og hvordan man kan konkurrere om jobbene som aldri lyses ut.

Med en fersk sertifisering eller et høyskolestudie i prosjektledelse, vil dine medarbeidere også møte arbeidslivets krav til livslang læring og faglig oppdatering, og veien til nye oppgaver og ny jobb blir en god prosess for alle involverte.

Hvorfor motta karriererådgivning med prosjektfokus ved Metier OEC?

Vi skreddersyr et treffsikkert outplacementprogram for den enkelte målgruppe og arbeidstaker, med effektive metoder og verktøy tilpasset dagens arbeidsmarked - som i stadig økende grad organiseres i prosjekter.

Til tross for at modenheten innen prosjektledelse i Norge vurderes som forholdsvis høy, er det et stort behov for å øke den prosjektfaglige kompetansen i mange virksomheter, jf. Metierundersøkelsen 2017.

Prosjektkompetanse er virksomhetskritisk, og en stadig mer etterspurt kompetanse på alle nivåer. Formalisering av prosjekterfaring åpner nye dører i dagens arbeidsmarked.

For arbeidstakere med lang erfaring

Mange har jobbet i prosjekter i løpet av sin karriere og har den uformelle erfaringen på plass, men mangler ofte den generiske terminologien og den formelle attesten på sine erfaringer. I konkurranse med andre kan dette være tungen på vektskålen. Man skal heller ikke undervurdere den faglige tryggheten man oppnår gjennom å studere og avlegge eksamen i et relevant og ettertraktet fag som prosjektledelse.

For arbeidstakere uten lang fartstid

I startgropa på karrieren kan man være ekstra sårbar for endring. Med et faglig fundament i prosjektledelse får man en ettertraktet generisk kompetanse som vil gi større spillerom som prosjektdeltaker, økt trygghet i kommunikasjonen på tvers av prosjekter og et svært god grunnlag for videre læring og utvikling i dagens skiftende arbeidsmarked.

Noe av det dine medarbeidere vil lære

 • Ansettelsesstrategiene som benyttes i dagens arbeidsmarked, hvor et stort mindretall av jobbene lyses ut i offentlig tilgjengelige kanaler
 • Hvordan man kan bli vurdert for en jobb som ikke har blitt lyst ut
 • Refleksjon rundt egne personlige preferanser, og hvordan disse påvirker en selv og mennesker rundt - både personlig og profesjonelt
 • Kartlegge og analysere egen kompetanse- og erfaringsbakgrunn
 • Å lage en attraktiv CV og en sterk søknad som gir jobbintervjuer
 • Å forberede seg på best mulige måte til jobbintervjuet
 • Konkrete teknikker og strategier for effektiv målstyring
 • Kommunikasjon og presentasjonsteknikk
 • Prosjektfaglig utdanning: Inntil 30 studiepoeng ved SKEMA Business School og/eller den internasjonale sertifiseringen PRINCE2® Foundation

Etter kurset vil du ha

 • God oversikt over egen kompetanse og utviklingsområder
 • En komplett verktøykasse med effektive metoder, teknikker og strategier for vellykket karriereendring og et godt arbeidsliv.
 • Prosjektfaglig utdanning innen den internasjonale standarden Project Management Institute (PMI) eller prosjektfaglig sertifisering i PRINCE2®

Fleksibelt

Vi skreddersyr et treffsikkert program for den enkelte målgruppe som må gjennom en endringsprosess i sitt yrkesaktive liv, som nedbemanning, omstilling eller omorganisering.

Dine medarbeidere har tilgang til det prosjektfaglige e-læringskurset hvor som helst og når som helst, og kan enkelt tilpasse studiene rundt jobb, klasseromssamlinger, møter og jobbintervjuer.

Godt læringsutbytte

Undervisning i større og mindre grupper kombineres med en-til-en-samtaler, egenarbeid og e-læring.

Med e-læringskurs for det prosjektfaglige innholdet får man tid til å reflektere og bruke erfaringsknaggene sine å henge den nye kunnskapen og terminologien på.

Morsom måte å lære på

Som deltaker i dette programmet blir man en del av et større, dynamisk miljø, som har din medarbeiders endringsprosess som førsteprioritet.

Det prosjektfaglige læres enkelt med e-læringskurset vårt. Pensumet er pedagogisk delt opp i passelige porsjoner, krydret med praktiske eksempler, interaktive øvelser, sjekklister, caseoppgaver og quiz.

Personlig mentor

Din medarbeider får en egen, personlig mentor som gir tett oppfølging gjennom hele kursperioden.

Pris:

Ta kontakt med Vigdis Lamberg for en uforpliktende samtale.
Tlf. +47 92 26 56 41 | Sentralbord +47 24 12 45 00
E-post: vigdis.lamberg@metieroec.no

Vil du vite mer?

4 + 1 =

Omfang/varighet:

Etter avtale. Ta kontakt med vigdis.lamberg@metieroec.no for en uforpliktende samtale.

Målgruppe:

Bedrifter som ønsker å bistå sine ansatte i endringsprosesser som medfører nye arbeidsoppgaver internt eller utenfor bedriften. Den prosjektfaglige utdanningen egner seg for deg som er involvert i prosjekter og prosjektarbeid, på alle nivåer og i alle bransjer.

Hvor:

Metier OEC Outplacements kurssenter i Hovfaret 4 A, på Skøyen/Hoff, Oslo

Våre rådgivere

Våre rådgivere har lang erfaring innen karriererådgiving, salg og kommunikasjon. Våre konsulentkolleger jobber tett på virksomheter i privat og offentlig sektor, og har god kunnskap om arbeidsmarkedets umiddelbare behov. Vi har et bredt nettverk innenfor næringslivet og bemanningsbransjen.

NITO samarbeider med Metier OEC for å få et variert og tilrettelagt kurstilbud til våre langtidsledige medlemmer. Flere har fått jobb underveis i kurset, og alle deltakerne får individuell oppfølging, samt svært målrettet og gjennomtenkt undervisning som treffer «spot on»!

(20.06.2018. Elisabet Kvinnesland, Kontorleder, NITO Stavanger).

Outplacement kursopplegget til Metier OEC gir en kickstart til ansatte som ønsker å komme videre og å finne en ny jobb

(Trond Bjerkan, kursdeltaker på Metier OECs Outplacementprogram august 2018).

Jeg var svært godt fornøyd med kurset som Metier OEC leverte. Det var profesjonelt tilrettelagt, med en effektiv og praktisk gjennomføring. Foreleserne var faglig dyktige, var tydelige, interesserte og viste engasjement i deltakernes problemstillinger, og tilrettela for god gruppedynamikk. Kurset var godt balansert mellom fagteori og praktiske eksempler, som gjør det lett å ta i bruk modellene i daglig virke

(Peter Brox-Sundholm, kursdeltaker på Metier OECs karriereendringsprogram august 2016).

E-læringskurset Prosjektledelse –oversikt og innsikt med tilhørende 2 dagers forelesning med Morten Torp bør være pensum i mange organisasjoner, spesielt innen mindre E&P selskaper, det sikrer felles tilnærming for prosjekt som arbeidsform, og er ikke mer omfattende enn at alle i organisasjonen bør delta

(Trond Bjerkan, kursdeltaker på Metier OECs Outplacementprogram august 2018.

Våre samarbeidspartnere